Κύριε Διευθυντά,

Χάσαμε την Κατερίνα STOP!

Με τιμή

Νεόκοπος