Υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων έφερε στο φως το Δ' Τελωνείο Πειραιά, ύστερα από έλεγχο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον Γέρακα Αττικής επιβάλλοντας πρόστιμο 1.168.412 ευρώ. Από τον έλεγχο στα στοιχεία του συστήματος εισροών - εκροών, στα παραστατικά αγορών και πωλήσεων και στην ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων προέκυψε ότι οι πωλήσεις καυσίμων που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από ανάλογες αγορές και συγκεκριμένα πωλήσεις 367.308,50 συνολικών λίτρων καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης καθώς και 37.376,19 κιλών υγραερίου (LPG). Για τις παραπάνω ποσότητες δεν υπήρχαν νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν αποδείχτηκε με έγγραφα στοιχεία η νόμιμη προέλευση, κατοχή και κυρίως καταβολή των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων, ενώ ύστερα από δειγματοληψία διαπιστώθηκε ότι οι ποσότητες όλων των προϊόντων των δεξαμενών του πρατηρίου, συνολικά 15.182 λίτρα, ήταν νοθευμένες.