Η «Ευρώπη που προστατεύει» («Europe that protects») έχει αναδειχθεί ως μια κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα ενόψει των ευρωεκλογών του Μαΐου 2015. Και τούτο καθώς επανειλημμένες έρευνες κοινής γνώμης δείχνουν ότι οι ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται ανασφαλείς, ότι κινδυνεύουν από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Και ως εκ τούτου ζητούν από την Ευρώπη/ΕΕ να αναλάβει πολύ πιο ενεργό δράση για να τους προστατεύσει. Στο πεδίο αυτό θέλουν «περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη». Ως αντίδραση, η Ενωση έχει θέσει ως κύριες προτεραιότητες την οικοδόμηση της «ένωσης για την ασφάλεια» (security union) και την «αμυντική ένωση» (defence union) προκειμένου να αντιμετωπίσει εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Στις εσωτερικές απειλές, αυτή της τρομοκρατίας είναι η ισχυρότερη και η πλέον διαβρωτική σε επίπεδο κοινωνιών. Και μολονότι η Ενωση έχει εδώ και αρκετά χρόνια διαμορφώσει μια «αντιτρομοκρατική στρατηγική», αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της «ένωσης για την ασφάλεια» επιχειρεί να εμβαθύνει και συστηματοποιήσει το πακέτο δράσεων, μια άσκηση ιδιαίτερα ευαίσθητη καθώς στη διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να παραβιασθούν βασικές δημοκρατικές αξίες και ελευθερίες ή εμμέσως να νομιμοποιηθούν απλοϊκές και επικίνδυνες εξισώσεις (όπως π.χ. ότι η μετανάστευση ευθύνεται ή, ακόμη χειρότερα, ταυτίζεται με την τρομοκρατία).

Μια ειδικότερη πτυχή του προβλήματος που η Ενωση αποδίδει υψηλή προτεραιότητα την περίοδο αυτή είναι η αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης (radicalization) ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων πρωτίστως στο εσωτερικό της Ενωσης. Και τούτο καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σειρά τρομοκρατικών ενεργειών σε ευρωπαϊκό έδαφος (Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, κ.α.) έχουν διαπραχθεί από άτομα γέννημα – θρέμμα των ευρωπαϊκών κοινωνιών που με διάφορους τρόπους ριζοσπαστικοποιήθηκαν σε θρησκευτικούς ή άλλους εξτρεμισμούς. Η τρομοκρατία υπήρξε, όπως ονομάστηκε, home-grown (εγχώρια). Και η διαπίστωση είναι ότι το κύριο μέσο για τη ριζοσπαστικοποίηση είναι το Διαδίκτυο (internet) μέσω του οποίου διακινείται το σχετικό υλικό. Μέχρι πρόσφατα η Ενωση προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε εθελοντική βάση (μέσω του EU Internet Forum, κ.λπ.). Αλλά ενόψει και της εγκαθίδρυσης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (Digital Single Market), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει νομοθετική δράση – η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί πριν από την εκπνοή της θητείας του σημερινού Ευρωκοινοβουλίου – και η οποία θα υποχρεώνει νομικά τις ιντερνετικές εταιρείες να αφαιρούν «φιλο-τρομοκρατικό περιεχόμενο ριζοσπαστικοποίησης» από τις πλατφόρμες τους (με όλες τις εγγυήσεις βέβαια της ελευθερίας της έκφρασης). Μια άλλη πτυχή στην οποία η Ενωση αποδίδει προτεραιότητα αυτή την περίοδο είναι ο έλεγχος της διακίνησης κεφαλαίων από διάφορες τρομοκρατικές ομάδες και έχει διαπιστωθεί ότι διακινείται σημαντικός όγκος κεφαλαίων.

Βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα όσο σημαντικά κι αν είναι δεν συνιστούν την οριστική απάντηση στην πρόκληση. Η τρομοκρατία είναι ένα σύνθετο, υπερεθνικό φαινόμενο με πολλαπλές αιτίες και αφετηρίες. Η Ενωση μολονότι έχει βελτιώσει το θεσμικό της πλαίσιο, δεν έχει ακόμη φθάσει στο πεδίο της απόκτησης του Ευρωπαϊκού FBI και CIA με πραγματικά υπερεθνικές δομές και χαρακτηριστικά. Οι εθνικές αγκυλώσεις δεν το επιτρέπουν.