Ιωακειμίδης Π Κ

06 Μαΐου 201904 Μαΐου 201930 Απριλίου 201922 Απριλίου 201915 Απριλίου 201909 Απριλίου 201928 Μαρτίου 201922 Μαρτίου 201915 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201912 Φεβρουαρίου 201928 Ιανουαρίου 201923 Ιανουαρίου 201916 Ιανουαρίου 201902 Ιανουαρίου 201931 Δεκεμβρίου 201827 Δεκεμβρίου 201821 Δεκεμβρίου 201817 Δεκεμβρίου 201804 Δεκεμβρίου 201823 Νοεμβρίου 201819 Νοεμβρίου 201816 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201829 Οκτωβρίου 201823 Οκτωβρίου 201812 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201804 Σεπτεμβρίου 201828 Αυγούστου 201824 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 2018