Μπορεί οι επενδύσεις κεφαλαίων που θα αγγίξουν τα $1,9 δισ., τα €2 δισ. κέρδη που αναμένονται για το ελληνικό δημόσιο και τα περισσότερα από €191 εκατ. κρατικά έσοδα για τα μεταλλευτικά δικαιώματα να κλέβουν την παράσταση κατά την πρώτη ανάγνωση της νέας επενδυτικής συμφωνίας της Ελληνικός Χρυσός, δεν είναι όμως οι μόνοι αριθμοί που έχουν σημασία.

Και αυτό γιατί, εκτός της ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας, της εισροής συναλλάγματος και της ενθάρρυνσης περαιτέρω άμεσων ξένων επενδύσεων που αναμένεται να φέρει η νέα συμφωνία της θυγατρικής της Eldorado Gold με το ελληνικό δημόσιο, εισάγονται και ζωτικοί όροι και προϋποθέσεις που αναμένεται να λειτουργήσουν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

 

Ένα απολύτως απαραίτητο upgrade

Από την αρχική σύμβαση της εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο έχουν μεσολαβήσει 17 χρόνια και αμέτρητες εξελίξεις, τόσο σε θεσμικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και διαχειριστικοί όροι που τίθενται πλέον, τόσο από τη χώρα μας, όσο και από τη διεθνή αγορά, είναι κατά πολύ αυστηρότεροι, ενώ παράλληλα έχουν εισαχθεί νέα εργαλεία και πρακτικές που επιτρέπουν την εκπλήρωση αυτών των στόχων. Τώρα, οι αλλαγές αυτές ουσιαστικά επικυρώνονται και επεκτείνονται, μέσα από μια συμφωνία που υπόσχεται οικονομική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, με τρόπους που θα τη συνοδεύουν για πολλά χρόνια μετά τη λήξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Διεθνής δραστηριότητα – Τοπικές επενδύσεις

Τα αποτελέσματα της νέας επενδυτικής συμφωνίας αναμένεται να γίνουν αισθητά σε ολόκληρη τη χώρα – η οποία θα μπορούσε να μετατραπεί σε κορυφαίο παραγωγό χρυσού στην Ευρώπη – όμως προτεραιότητά της είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής της ΒΑ Χαλκιδικής. Κατ’ αρχάς, είναι αυτονόητο ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 1.400 άτομα, αλλά και ακόμη 900 για το διάστημα των εργασιών, θα έχει θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία. Αν συμπεριλάβουμε, μάλιστα, στο τελικό άθροισμα, τις άμεσες και έμμεσες θέσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν, θα φτάσουμε συνολικά στις 5.000 – με την προτεραιότητα για την κάλυψή τους να δίνεται διαχρονικά στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη.

Ταυτόχρονα, η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε «εμβληματικές επενδύσεις» εντός των ορίων του δήμου, αλλά και σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, με τα πρώτα €13 εκατ. να είναι προγραμματισμένο να επενδυθούν εντός των πρώτων πέντε ετών. Ταυτόχρονα, η εταιρεία πρόκειται να διοχετεύσει €3,5 δισ. σε προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί περαιτέρω ενίσχυση των τοπικών και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

 

Βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα

Μέσω σημαντικών επενδύσεων, η Ελληνικός Χρυσός δεσμεύεται να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εργασιών της στην περιοχή της Χαλκιδικής. Για παράδειγμα, μόνο για την περίπτωση του έργου των Σκουριών, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά από μια μακρά περίοδο αναμονής, πρόκειται να πραγματοποιηθεί επένδυση συνολικού ύψους άνω των €130 εκατ., για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου χώρου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, αλλά και την κατασκευή νέας μονάδας κατεργασίας νερού, με υψηλό βαθμό απόκρισης σε ακραία καιρικά φαινόμενα – και προοπτική παροχής καθαρού νερού για άρδευση στην τοπική κοινότητα.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) θα οδηγήσει στη μείωση του όγκου των μεταλλευτικών καταλοίπων σε τέτοιο βαθμό, ώστε δύο χώροι απόθεσης να συμπτυχθούν σε έναν. Στο τέλος της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης, η νέα συμφωνία προβλέπει την επαναπλήρωση του 100% του επιφανειακού και υπόγειου ορύγματος, ενώ μια νέα τεχνολογία – η μέθοδος λιθογόμωσης πάστας – καθιστά εφικτή την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των στοών, και μειώνει τον χρόνο αποκατάστασής τους, λόγω της στερεάς μορφής τους.

 

Σφαιρική προστασία του περιβάλλοντος

Αντιστοίχως, αυστηρά μέτρα προβλέπονται και για τη διαχείριση Αέρα-Θορύβου-Σκόνης στο σύνολο των μεταλλείων που αξιοποιεί η Ελληνικός Χρυσός (Σκουριές, Ολυμπιάδα και Μαύρες Πέτρες-Στρατώνι). Μεταξύ άλλων, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να τοποθετήσει συστήματα διακράτησης σωματιδίων, απομάκρυνσης σκόνης στους μύλους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, αλλά και να εξασφαλίσει τη μειωμένη παραγωγή θορύβου – σε επίπεδα, μάλιστα, χαμηλότερα από αυτά που ορίζει η νομοθεσία.

Όσον αφορά το ζήτημα των πολύτιμων υδάτινων πόρων της περιοχής, η Ελληνικός Χρυσός δεσμεύεται πλέον συμβατικά να εξασφαλίζει την αντιπλημμυρική οχύρωση όλων των εγκαταστάσεων και να αποτρέπει τις εισροές υδάτων κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, μεταξύ άλλων πρόκειται να κατασκευάσει λίμνες συλλογής, σήραγγες εκτροπής και αντλιοστάσια, που θα επιτρέψουν την ασφαλή διαχείριση των υδάτων εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Τέλος, υπάρχει σχέδιο παροχής φιλτραρισμένου και κατεργασμένου νερού στην τοπική κοινωνία για την άρδευση των καλλιεργειών.

Σε όλο το διάστημα των εργασιών της Ελληνικός Χρυσός, που πλέον διευρύνεται με την επέκταση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων από τα 18 στα 25 έτη, η αποτελεσματική τήρηση των περιβαλλοντικών μέτρων θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται σε 24ωρη και καθημερινή βάση, από το βραβευμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματά του ανά πάσα στιγμή, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

 

Προετοιμάζοντας την επόμενη μέρα

Στόχος της νέας επενδυτικής συμφωνίας είναι μετά τη λήξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας, η επηρεαζόμενη περιοχή να παραδοθεί άρτια στην τοπική κοινωνία προς πάσα αξιοποίηση. Για την εκπλήρωσή αυτού του σκοπού, η εταιρεία προχωρά σε αποκατάσταση του φυσικού τοπίου ταυτόχρονα με τις μεταλλευτικές τις δραστηριότητες, ενώ σχεδιάζει την επαναπλήρωση του ανοιχτού ορύγματος των Σκουριών, προκειμένου να επαναφέρει το ανάγλυφο της περιοχής στην πρότερη κατάστασή του.

Ήδη πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης παλαιών τελμάτων προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας, ενώ για αυτό το σκοπό έχουν επενδυθεί μέχρι στιγμής περισσότερα από €100 εκατ., ενώ έχουν απομακρυνθεί επιτυχώς πάνω από 3 εκατ. τόνοι αποβλήτων, καθιστώντας το το μεγαλύτερο σχετικό έργο αποκατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Η τελική αποκατάσταση της περιοχής προβλέπει την επαναφύτευση τοπικών φυτών που καλλιεργούνται στο φυτώριο της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα. Αυτή την αποκατεστημένη γη, μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, πρόκειται να παραλάβουν οι τοπικές κοινότητες, προκειμένου να την αξιοποιήσουν ως χώρο για καλλιέργειες και κτηνοτροφία ή και ως δασική έκταση.

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη νέα επενδυτική συμφωνία εδώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από