Πρεμιέρα κάνει τη Μεγάλη Δευτέρα η προανάρτηση στον Δήμο Αθηναίων. Οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα στον μεγαλύτερο δήμο της χώρας και τα δήλωσαν το 2008 (πληρώνοντας 35 ευρώ ανά δικαίωμα) μπορούν έως τις 24 Ιουνίου να διορθώσουν σε περίπτωση λάθους τα αποτελέσματα της επεξεργασίας. Την ίδια ώρα, δίνεται νέα παράταση σε 11 περιοχές της χώρας προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη συλλογή δηλώσεων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης.

Ολα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και ελεγχθεί από τον ανάδοχο θα αναρτηθούν σε μια πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr). Εκεί, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet σε διάστημα δύο μηνών να ελέγξουν αν υπάρχουν λάθη και στην περίπτωση αυτή, να υποβάλλουν αίτηση για επανεξέταση των στοιχείων.

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν έναν αναλυτικό οδηγό με 11 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητη περιουσία στον Δήμο της Αθήνας προκειμένου να κατοχυρώσουν την περιουσία τους.

Ξεκινάει η προανάρτηση για τα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων. Χρειάζεται να μεταβώ στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να δω τα στοιχεία που με αφορούν;

Η προανάρτηση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων δεν απαιτείται οι πολίτες να μεταβούν στο γραφείο κτηματογράφησης, αλλά όλη η διαδικασία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ως εξής: από την ημερομηνία έναρξης της προανάρτησης και για δύο μήνες (από 22-4-2019 έως 24-6-2019) μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) και, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, με χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet, να δείτε τα στοιχεία της προανάρτησης που σας αφορούν, ώστε να επαληθεύσετε την ορθότητά τους.

Δεν διαπίστωσα κανένα σφάλμα στα στοιχεία της προανάρτησης που με αφορούν. Τι πρέπει να κάνω;

Αν συμφωνείτε με τα στοιχεία της προανάρτησης δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.

Για να καταθέσω αίτηση επανεξέτασης στοιχείων πρέπει να πάω στο Γραφείο Κτηματογράφησης;

Οχι δεν είναι απαραίτητο. Καλό θα ήταν να αποφύγετε την ταλαιπωρία, στέλνοντας απλά τη συμπληρωμένη αίτησή σας και τυχόν συνυποβαλλόμενα έγγραφα στο email: ad@proanartisi-athina.gr

Δεν θυμάμαι αν έχω υποβάλλει δήλωση στο Κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία μου στον Δήμο Αθηναίων. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να ελέγξετε με χρήση των κωδικών taxisnet μέσα από την προαναφερόμενη εφαρμογή « Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -e ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr, αν το δικαίωμά σας επί του ακινήτου σας έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική προανάρτηση.

Στην περίπτωση που δεν βρείτε στοιχεία που αφορούν το δικαίωμά σας στην ηλεκτρονική προανάρτηση, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να ενημερωθείτε. Υπάρχει περίπτωση το δικαίωμά σας να το έχετε δηλώσει αλλά να έχει απορριφθεί οπότε πρέπει να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική προανάρτηση τα δικαίωματά μου ενώ έχω υποβάλλει δήλωση στο Κτηματολόγιο το 2008;

Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική προανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματά σας δεν εντοπίστηκαν ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος.

Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική προανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλλει δήλωση στο Κτηματολόγιο τον Μάρτιο του 2019;

Η κτηματολογική βάση της προανάρτησης περιλαμβάνει τα δικαιώματα που δηλώθηκαν μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2019. Από την προαναφερόμενη ημερομηνία και μετά συνεχίζεται η επεξεργασία των νέων δηλώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί στο επόμενο στάδιο, στην κτηματολογική βάση της ανάρτησης.

Τι πρέπει να επισυνάψω μαζί με το έντυπο της επανεξέτασης στοιχείων;

Μαζί με την αίτηση επισυνάπτετε έγγραφο που αποδεικνύει την αιτούμενη διόρθωση. Εφόσον η διόρθωση που αιτείστε προκύπτει από έγγραφο που έχετε ήδη υποβάλλει με τη δήλωσή σας, τότε δεν χρειάζεται να επισυνάψετε τίποτα άλλο στην αίτηση επανεξέτασης στοιχείων.

Σημειώνεται πως δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο Κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο τυχόν συνυποβαλλόμενο έγγραφο, να αποστείλετε με email στη διεύθυνση ad@proanartisi-athina.gr.

Δεν έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι κάνω;

Οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα δήλωση έχουν ακόμα τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση και μετά την προανάρτηση και έως την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, ώστε να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά μπαίνοντας στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μέσω της εφαρμογής  «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -e KTHMATOΛΟΓΙΟ».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο (για παράδειγμα από κληρονομιά, αγορά κ.ά.) πρέπει να υποβάλλει δήλωση στο Κτηματολόγιο, ανεξαρτήτως από το εάν το δικαίωμα αυτό έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Σημειώνεται πως η δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι από τον νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν θα μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες θα περιέλθουν στο ελληνικό Δημόσιο.

Στην ηλεκτρονική προανάρτηση διαπίστωσα ότι έχει γίνει αναριθμητισμός στον αριθμό συμβολαίου και αντί για 8327 που είναι το ορθό, έχει αναγραφεί 8237. Πρέπει να υποβάλλω ξανά το συμβόλαιο;

Εφόσον με τη δήλωσή σας είχατε προσκομίσει το προαναφερόμενο συμβόλαιο, δεν απαιτείται να το επανυποβάλλετε. Αρκεί η συμπλήρωση της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στην οποία θα περιγράψετε το ανωτέρω πρόδηλο σφάλμα που διαπιστώσατε. Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης, να το αποστείλετε με email στη διεύθυνση ad@proanartisi-athina.gr

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που έχω αλλάξει αστυνομική ταυτότητα;

Περιγράφετε στην αίτηση στοιχείων τη διόρθωση και επισυνάπτετε το αντίγραφο της νέας σας ταυτότητας. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο τη νέα ταυτότητα, να τα αποστείλετε με email στη διεύθυνση ad@pronartisi-athina.gr

Διαπιστώνω σφάλμα στο ποσοστό συγκυριότητας της ιδιοκτησίας μου διότι είχα υποβάλλει δήλωση, αλλά εν τω μεταξύ έχει γίνει τροποποίηση της σύστασης και έχουν αλλάξει τα ποσοστά συγκυριότητας της διηρημένης ιδιοκτησίας μου. Τι κάνω;

Μαζί με το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στο οποίο περιγράφετε την αιτούμενη διόρθωση, επισυνάπτετε αντίγραφο της τροποποίησης της σύστασης. Και εδώ δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Ισχύουν τα προαναφερόμενα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από