Οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο επιδιώκουν να προσαρμόζονται διαρκώς στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Όχι μόνο ως υποχρέωση, που απορρέει και από τις εκάστοτε εθνικές προτεραιότητες, αλλά και ως ουσιαστική ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητάς τους. Ένα στοιχείο που πλέον αναγνωρίζεται και εκτιμάται ακόμα και από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Η εταιρική υπευθυνότητα πάντως, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της την επίδρασή της στην κοινωνία και στο περιβάλλον και να μεριμνά για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, παράλληλα με την ουσιαστική συμβολή της στην ευημερία των πολιτών και την προστασία στο φυσικό τοπίο. Οι εταιρείες, αν θέλουν να λέγονται υπεύθυνες, δεσμεύονται να προχωρούν σε πολιτικές σεβασμού και προστασίας, με την πραγματική μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Όλες οι επιχειρήσεις πλέον, και φυσικά και οι ελληνικές, πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα δεδομένα και να σχεδιάσουν τις μελλοντικές τους πρακτικές λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τις μεταβολές που αναμένεται να επιφέρουν στις δραστηριότητες τους.

Για την MYTILINEOS βιωσιμότητα σημαίνει διασφάλιση της κερδοφορίας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, με παράλληλη εξισορρόπηση των επιδράσεων της στο ανθρώπινο δυναμικό, το φυσικό περιβάλλον, τις τοπικές της κοινότητες, καθώς και την υπεύθυνη παρουσία της στην αγορά.

Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάρτιση μίας πολυσχιδούς στρατηγικής που εστιάζει στη διαχείριση βασικών θεμάτων:

  • Οικονομική επίδοση
  • Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία
  • Αντιμετώπιση της Διαφθοράς
  • Διαχείριση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού
  • Περιβαλλοντική διαχείριση
  • Κλιματική Αλλαγή
  • Ανάπτυξη μιας υπεύθυνης Αλυσίδας Εφοδιασμού και
  • Στήριξη των Τοπικών Κοινοτήτων

 

 

Η δέσμευση της MYTILINEOS στη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μία διαδικασία συνεχούς μάθησης και αυτο-βελτίωσης, η οποία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Το βασικό μέσο για την επίτευξη του ουσιώδους αυτού στόχου είναι αδιαμφισβήτητα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Η εταιρεία ανήγαγε την ΕΚΕ σε βασική πρακτική πολύ έγκαιρα και φροντίζει μέσω αυτής να δημιουργεί αξία τόσο για την ίδια όσο και για το περιβάλλον που λειτουργεί και δραστηριοποιείται.

Εκσυγχρονίζει τις βασικές βιομηχανικές μονάδες της και επενδύει συστηματικά σε πόρους (οικονομικούς αλλά και ανθρώπινους). Παράλληλα, επενδύει σε σχέδια και πρωτοβουλίες που σταθεροποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θέτουν τις βάσεις για την περαιτέρω μείωσή του. Φροντίζει μάλιστα να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών για την αξιοποίηση των βιομηχανικών καταλοίπων, με παράλληλη αύξηση σε ετήσια βάση το ποσοστού ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Η κοινωνική πολιτική της MYTILINEOS στοχεύει κάθε χρόνο σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων, και υλοποιεί πρωτοβουλίες και κοινωνικά προγράμματα υψηλής κοινωνικής αξίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Η MYTILINEOS υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων, μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας, των νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και των συνεργιών προωθώντας συνολικά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην κατεύθυνση αυτή, το 2017, η εταιρεία προχώρησε στην συσχέτιση της δραστηριότητας της με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Περνώντας στη νέα εποχή της, η MYTILINEOS με ανανεωμένη ισχυρή διακυβέρνηση και νέα λειτουργική δομή, στοχεύει να κινηθεί, με περισσότερη μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Τόσο προς την κατεύθυνση της προώθησης βιώσιμων πρακτικών στην αλυσίδα αξία της, όσο και στην ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με παράλληλη ανάδειξη της κοινωνικό-οικονομικής επίδρασης που δημιουργείται από τη δραστηριότητα της σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από