Υποτροφίες σε μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει για έβδομη συνεχή χρονιά η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.

Οι υποτροφίες αφορούν σε μερική οικονομική ενίσχυση ή και πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως με σκοπό την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις για ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα ενώ απευθύνονται σε μαθητές που κατάγονται αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον βαθμό ανάγκης υποστήριξης και τις συνεντεύξεις/γραπτές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Σύμφωνα με την ΟΙΟΜΚΟ, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.

Οι τελειόφοιτοι μαθήτριες και μαθητές που έλαβαν πέρυσι υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου υποψηφιότητα.

Η προθεσμία της υποβολής λήγει στις 16/11/2018 ενώ υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται στο nnap@otenet.gr.