Τέσσερις νέοι κύκλοι επεισοδίων του θρίλερ της Folli Follie ανοίγουν μετά τα υψηλά πρόστιμα ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην εταιρεία καθώς και σε στελέχη της διοίκησης.

Το μέγεθος των χρηματικών ποινών μπορεί να είναι μοναδικό στην ιστορία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, δεν αρκεί για να επουλώσει τα τραύματα που έχει αφήσει το «Folli Follie gate» στους επενδυτές και μικρομετόχους, στο κύρος του Χρηματιστηρίου, αλλά και να καλύψει την εποπτική ανεπάρκεια και ολιγωρία της κεφαλαιαγοράς.
Η υπόθεση της εταιρείας της οικογένειας Κουτσολιούτσου, που κλονίζει την αγορά από τις αρχές Μαΐου, όταν το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο QCM εξέδωσε αρνητική έκθεση για τα οικονομικά μεγέθη της Folli Follie και τα σημεία πώλησης, έχει μπροστά της κι άλλους κύκλους επεισοδίων.

1 Ο πρώτος αφορά τους ελέγχους που διεξάγουν αυτήν την περίοδο στην FFG οι εταιρείες Ernst & Young και Alvarez & Marsal. H δραστηριότητα της πρώτης αφορά τον έλεγχο οικονομικών μεγεθών του ισολογισμού της, όπως ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, εμπορικές απαιτήσεις και άλλες υποχρεώσεις, καθώς και άλλα στοιχεία του ενεργητικού της.

Οι έλεγχοι της δεύτερης εταιρείας αφορούν δικανική εγκληματολογική αξιολόγηση (forensic evaluation).
Οι πληροφορίες θέλουν οι έλεγχοι, που σημειωτέον αφορούν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2017, να ολοκληρώνονται εντός του Αυγούστου. Η σημασία των αποτελεσμάτων αποτυπώνεται και στο σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή των προστίμων στην εταιρεία και σε εννέα φυσικά πρόσωπα: «Προέβησαν (σ.σ.: η εταιρεία και τα φυσικά πρόσωπα) σε χειραγώγηση της αγοράς καθώς δεν προσκόμισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποσό ύψους περίπου 242,5 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνεται στα ταμειακά διαθέσιμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2017 και, επομένως, μέσω των ως άνω οικονομικών καταστάσεων τα πρόσωπα αυτά παρείχαν πληροφορίες, που έδωσαν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την τιμή της μετοχής της εταιρείας».

2Ο δεύτερος κύκλος επεισοδίων που θα ακολουθήσει τον Σεπτέμβριο είναι η εκδίκαση της αίτησης της Folli Follie για δικαστική προστασία από τους πιστωτές της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 12 Σεπτεμβρίου και της επαναδιαπραγμάτευσης της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η κίνηση αυτή της διοίκησης της εταιρείας, η οποία πέτυχε και πήρε προσωρινή προστασία, αιφνιδίασε τις τράπεζες, την πλειονότητα των μετόχων και πιστωτών της, ακόμη και τη Fosun, η οποία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της FFG και δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση.
H διοίκηση της εταιρείας αιτιολόγησε την ενέργειά της ως εξής: «Η εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές Αρχές στην εταιρεία σκοπό έχει τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας από επιθετικές συμπεριφορές, με τις οποίες η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη το τελευταίο χρονικό διάστημα».

3 Η εξέλιξη αυτή γεννά αμέσως και τον τρίτο κύκλο των επεισοδίων της υπόθεσης που αφορά τις μηνυτήριες αναφορές που έκαναν ομολογιούχοι και μικρομέτοχοι. Τη δικαστική οδό επέλεξε και η Ενωση Ελλήνων Επενδυτών, η οποία την περασμένη εβδομάδα αιτιολόγησε την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς: «Το πλήγμα που έχει δεχτεί διεθνώς η αξιοπιστία του συνόλου σχεδόν των εταιρειών του ελληνικού Χρηματιστηρίου από την αμφισβήτηση και μόνο (χωρίς απάντηση μέχρι στιγμής ύστερα από τρεις μήνες!) της ορθότητας των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της εισηγμένης, αλλά και οι ενέργειες της διοίκησής της μέχρι στιγμής, μας οδήγησαν νομοτελειακά στην απόφαση της υποβολής της μηνυτήριας αναφοράς».
4Ο τέταρτος κύκλος επεισοδίων αφορά την εισαγγελική έρευνα που διεξάγεται. Τη διενεργεί ο οικονομικός εισαγγελέας Δραγάτσης. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η έρευνα των εισαγγελικών λειτουργών και ανακριτών επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την καταστρατήγηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, την εσωτερική πληροφόρηση, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τη φοροδιαφυγή κ.λπ.