Επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωζώνη, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το δεύτερο τρίμηνο του έτους ανέβηκε κατά 0,3% σε σχέση με το πρώτο. Αλλά και συνολικά στην ΕΕ το ποσοστό μεταβολής ήταν 0,4%, όσο και στο προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με αναλυτές, το ποσοστό της οριακής αύξησης 0,3% ήταν το χαμηλότερο που σημειώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Οι ίδιοι, αποτιμώντας το προαναφερόμενο μέγεθος σε συνδυασμό και με την κάμψη της επενδυτικής εμπιστοσύνης, συμπεραίνουν ότι τα στοιχεία αυτά φανερώνουν τις ανησυχίες αναφορικά με τις περιοριστικές εμπορικές πολιτικές και συγκεκριμένα με την αβεβαιότητα που προκαλούν οι κινήσεις του Τραμπ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές.