Στη Λα Πας της Βολιβίας μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Κοτζιάς, προκειμένου να παραστεί στην υπουργική σύνοδο του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών (Ancient Civilizations Forum – AC Forum). Αυτή είναι η δεύτερη σύνοδος τέτοιου είδους που λαμβάνει χώρα μετά την ιδρυτική Διάσκεψη τον περασμένο Απρίλιο στην Αθήνα. Πυρήνα της συζήτησης θα αποτελέσει, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, «η λήψη μέτρων για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των μελών, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στην προστασία της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους, την προώθηση της παγκόσμιας κατανόησης των αρχαίων πολιτισμών και της σημασίας τους στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων». Ο Κοτζιάς θα έχει συνάντηση με τον βολιβιανό ομόλογό του και με τον πρόεδρο της χώρας, Εβο Μοράλες.