Συνολικά 303 αιτήματα χρηματοδότησης εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών. Τα αιτήματα κατέθεσαν 198 δήμοι της χώρας ενώ η συνολική χρηματοδότηση άγγιξε τα 90 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του «Φιλόδημος ΙΙ» εγκρίθηκαν 113 αιτήματα για προμήθεια μηχανημάτων έργων, 60 αιτήματα για κατασκευή παιδικών χαρών καθώς και 130 αιτήματα για συντήρηση σχολικών κτιρίων. Σε ό, τι αφορά στην κατανομή ανά περιφέρεια και για τις τρεις κατηγορίες αιτημάτων «πρωταθλήτρια» αναδεικνύεται η περιφέρεια Αττικής, με συνολικά 94 αιτήματα, που εγκρίθηκαν από 52 δήμους. Ακολουθούν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου με 36 αιτήματα από 24 δήμους και 32 αιτήματα από 18 δήμους αντίστοιχα. Η περιφέρεια με τα λιγότερα εγκεκριμένα αιτήματα είναι αυτή του Βορείου Αιγαίου με μόλις 2 αιτήματα από ισάριθμους δήμους.

Υπενθυμίζεται πως τα χρηματοδοτικά εργαλεία «ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ» που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχουν τη δυνατότητα διοχέτευσης σημαντικών πρόσθετων πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για στοχευμένα έργα και προμήθειες μικρής και μεσαίας κλίμακας, προκειμένου να στηριχθούν οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί τους ή και να δρομολογηθούν νέοι. Για το 2018 έχουν εξασφαλιστεί 740 εκατ. ευρώ και για τα δύο Προγράμματα, (500 εκατ. ευρώ και 240 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα). Συνολικά, μέσω των συγκεκριμένων Προγραμμάτων μπορούν να κατευθυνθούν στους ΟΤΑ για τις προβλεπόμενες δράσεις, τουλάχιστον 2,3 δισ. ευρώ, ως επιπρόσθετοι πόροι, ανεξάρτητοι από κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.