Βαριές κουβέντες
Βαριές κουβέντες από τον Βαγγέλη Βενιζέλο σε χθεσινή συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84. Ρωτήθηκε για τη στάση Μοσκοβισί και τις πάσες που έδωσε στον Τσίπρα και έθεσε επί της ουσίας ζήτημα για την ίδια την Κομισιόν. Πρέπει να σκεφτούν, είπε, στην Κομισιόν «εάν η Επιτροπή έχει μέσα στις αρμοδιότητές της την ενθάρρυνση και την τροφοδότηση του πολιτικού τυχοδιωκτισμού και του ακραίου εθνικολαϊκισμού στα κράτη-μέλη ή αν αποστολή της είναι να ανακόπτει αυτά τα φαινόμενα».
Οσο για την περιβόητη «καθαρή έξοδο», ο Βενιζέλος είπε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο υβριδικό σύστημα ενισχυμένης εποπτείας, η οποία λειτουργεί ως προληπτική πιστωτική γραμμή με όλα τα κακά της, αλλά όχι τα καλά της. Διότι έχουμε την πλήρη εποπτεία της προληπτικής πιστωτικής γραμμής διογκωμένη και διευρυμένη, έχουμε περιορισμένη χρηματοδότηση την οποία την έχουμε πάρει εκ των προτέρων επιβαρύνοντας το χρέος μας, αλλά δεν έχουμε ούτε το waver, ούτε το QE.
Πανηγύρια
Με βήμα σημειωτόν, σίγουρα όχι αυτό που θα περίμενε κανείς στην περίπτωση «καθαρής» εξόδου από το πρόγραμμα, η απόδοση του επταετούς ομολόγου – επταετές ομόλογο το οποίο εκδόθηκε τον Φεβρουάριο στο 3,5% – κυμαίνεται πέριξ του 3,44%. Δεν το λες και επίδοση «καθαρής» εξόδου στο πανηγυρικό κλίμα που επιχειρούν να διαμορφώσουν κυβέρνηση και Κομισιόν αλλά κάτι είναι. Εν τω μεταξύ κατά τη χθεσινή «έξοδο» του ΟΔΔΗΧ στη «μικρή» αγορά των εντόκων γραμματίων, ο Οργανισμός ζήτησε 1,250 δισ. ευρώ και οι προσφορές οι οποίες υπεβλήθησαν έφτασαν τα 1,729 δισ. ευρώ. Εναν μήνα νωρίτερα, στην αντίστοιχη έκδοση οι προσφορές ήταν περίπου 100 εκατ. ευρώ παραπάνω, ενώ το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,85%. Είπαμε, δεν είναι άσχημα αλλά δεν είναι και για πανηγύρια. Για να έχετε μέτρο σύγκρισης παραθέτω το κόστος δανεισμού μέσω τρίμηνων εντόκων γραμματίων σε Ιταλία (-0,327%), Ιρλανδία (-0,527%), Ισπανία (-0,424%) και Πορτογαλία (-0,250%). Ολα αρνητικά. Για να μη μιλήσουμε για τη Γερμανία όπου οι αρνητικές αποδόσεις φτάνουν έως και την επταετία (-0,06%)!
Ανοιχτές πύλες
Τέθηκε χθες σε λειτουργία και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο. Ο λόγος για την πύλη ανοικτών δεδομένων (open data portal) της Τραπέζης της Ελλάδος (https://opendata.bankofgreece.gr) μέσω της οποίας διατίθενται στους ερευνητές και στο ευρύ κοινό στατιστικά σύνολα δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή, δηλαδή σε μορφή που επιτρέπει την άμεση ανάγνωση και επεξεργασία τους από υπολογιστές. Η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει διεθνών προτύπων για ανοικτά δεδομένα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική οικονομία και διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες. Συλλέγει επίσης στατιστικά στοιχεία από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων. Τώρα, αν μέσα από την πύλη ανακαλύψουν ορισμένοι «εχθρούς και δαίμονες» στατιστικών στο μέλλον θα το δούμε.