Δύο νέες προκηρύξεις για προσλήψεις στη ΔΕΗ είναι ανοιχτές για αιτήσεις. Πρόκειται για συνολικά 53 θέσεις στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών στις Κυκλάδες, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στις Σποράδες.
Ειδικότερα, 21 άτομα αναμένεται να προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στους ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΤΣΠ Αμοργού, ΤΣΠ ∆ονούσας και ΑΣΠ Θήρας.
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ηλεκτροτεχνικοί σταθμών – υποσταθμών ΔΕ, μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ΔΕ, υπάλληλοι γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού ) ΠΕ, μηχανικοί ειδικότητας μηχανολόγων ΤΕ, υπάλληλοι γραφείου (Λογιστικού) ΤΕ και υπάλληλοι γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων) ΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 9 Ιουλίου στις διευθύνσεις:
n Γραφεία ΑΣΠ Μήλου (Περιοχή Καναβά, Μήλος, ΤΚ 84800, τηλ. 22870-31257)
n Γραφεία ΑΣΠ Πάρου (Περιοχή Νάουσα Πάρου, ΤΚ 84401, τηλ. 22840-52511)
n Γραφεία ΑΣΠ Θήρας (Περιοχή Μονόλιθος, Θήρα, ΤΚ 84700, τηλ. 22860-33430).
Επίσης, 32 άτομα πρόκειται να προσληφθούν στους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ Αγίου Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 17 Ιουλίου μεταξύ άλλων και στη διεύθυνση: Γραφεία ΑΣΠ Λέσβου, Περιοχή Κουρτζή Μυτιλήνη, ΤΚ 81100, τηλ. 22510-26120.