Αρχίζει το επόμενο καλοκαίρι του 2019 η μεταβατική διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου, εταιρείας – μέλους του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Η τελευταία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ΣΔΙΤ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Περιφέρεια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα. Είναι μια επένδυση ύψους 168 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 66 εκατ. ευρώ δίνονται ως επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Δημιουργεί 600 νέες θέσεις εργασίας κατά τη διετή περίοδο κατασκευής και 200 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας για τα 26 χρόνια λειτουργίας που ακολουθούν. Παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία πολλών επιπλέον έμμεσων θέσεων εργασίας στην Πελοπόννησο.
Με την κατασκευή και λειτουργία τριών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ισάριθμων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία, καθώς και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Κορινθία και Αργολίδα, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής στη διαχείριση των απορριμμάτων και την παραγωγή πράσινης ενέργειας σε μια υποδομή με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, επιτυγχάνονται πολύ υψηλές περιβαλλοντικές αποδόσεις που καλύπτουν όχι μόνο την τρέχουσα κοινοτική οδηγία, αλλά και τις μελλοντικές, λύνοντας οριστικά το τεράστιο πρόβλημα των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.

Μεγάλα οφέλη. Το ΣΔΙΤ απορριμμάτων Πελοποννήσου υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, λειτουργεί παράλληλα με τα τοπικά σχέδια ανακύκλωσης στην πηγή των δήμων, μειώνει το κόστος λειτουργίας των δήμων με προσωρινές διαχειρίσεις και απομακρύνει κάθε πιθανότητα επιβολής προστίμου στους υπόλοιπους. Επιπρόσθετα, η παραλαβή των απορριμμάτων γίνεται σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. από τις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των μεταφορών από τους δήμους, ενώ το μεταφορικό κόστος θα μειωθεί ακόμα περισσότερο με την κατασκευή από τον ΦΟΔΣΑ πέντε πρόσθετων Σταθμών Μεταφόρτωσης.
Για τους δημότες το κέρδος είναι πολλαπλό. Το έργο ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες υγείας των κατοίκων των περιοχών που καλύπτονται. Πρόσθετα πλεονεκτήματα αποκτούν όσοι ασχολούνται, άμεσα και έμμεσα, με τον τουρισμό και τη νέα ποιοτική γεωργία, καθώς ευνοούνται σημαντικά στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ενδιαφέρον έχει επίσης και το γεγονός ότι όλες οι εγκαταστάσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να μπορούν να τις επισκέπτονται σχολεία. Με το ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου αλλά και το ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ηπείρου, έργο συνολικής επένδυσης 52,6 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γίνεται ηγετική δύναμη και στον αναδυόμενο τομέα των περιβαλλοντικών υποδομών στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ηγετική παρουσία στις μεταφορικές και ενεργειακές υποδομές, τις παραχωρήσεις, την ιδιωτική παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και τις ΑΠΕ, οι δραστηριότητές του εκτείνονται στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή, ενώ απασχολεί συνολικά 5.000 εργαζομένους.