Την επάρκεια κεφαλαίων για τις λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες του ομίλου στα επόμενα δύο χρόνια διασφάλισαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αναχρηματοδότησης δανεισμού συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν τα ΕΛΠΕ πετυχαίνουν ετήσιο όφελος 20 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ο όμιλος αναχρηματοδότησε υφιστάμενο κοινοπρακτικό δάνειο με ταυτόχρονη αύξηση του ποσού σε 400 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας. Επίσης συνήψε νέο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 250 εκατ. δολ. τριετούς διάρκειας.
Στο πρώτο εξάμηνο δε, υπεγράφη και η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού δανείου τριετούς διάρκειας με ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του δανείου κατά 100 εκατ. ευρώ σε συνολικά 300 εκατ. ευρώ.