Μέχρι τις 14 Ιουλίου θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη οι οφειλέτες που το έπραξαν μία φορά αλλά η συζήτηση της υπόθεσής τους στο δικαστήριο ματαιώθηκε. Την επισήμανση αυτή κάνει ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης με αφορμή τις αλλαγές που επέφερε ο τελευταίος νόμος (4549/2018) στις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου περί προστασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Σύμφωνα λοιπόν με το νέο νόμο που τέθηκε σε ισχύ στις 14 Ιουνίου, για όσους οφειλέτες ματαιώθηκε η συζήτηση της υπόθεσής τους και οι αιτήσεις τους είναι εκκρεμείς έχουν περιθώριο 30 ημερών ώστε να επιμεληθούν τον προσδιορισμό νέας δικάσιμου. Δηλαδή μέχρι τις 14 Ιουλίου έχουν σχετικό περιθώριο υποβολής νέας αίτησης. Η ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κάνει γνωστή αυτή την αλλαγή καθώς μόνο με νέα αίτηση οι οφειλέτες διασφαλίζουν την προστασία ότι θα συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων και πλειστηριασμών εναντίον τους.
Σημειώνεται ότι με τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν η απαγόρευση της λήψης καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτησή του και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, δεν ισχύει αν ο οφειλέτης έχει ήδη καταθέσει δύο φορές την αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη και έχει παραιτηθεί ισάριθμες φορές από αυτήν. Ως παραίτηση λογίζεται και η άπρακτη παρέλευση χρονικού διαστήματος 30 ημερών από τη ματαίωση της συζήτησης στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου χωρίς να έχει ζητηθεί ο προσδιορισμός νέας συζήτησης.