Ενα από τα μεγαλύτερα call center αναζητά υπαλλήλους για μερική ή πλήρη απασχόληση στην ενημέρωση / εξυπηρέτηση πελατών. Οσοι προσληφθούν θα απασχοληθούν για λογαριασμό της Πανελλήνιας Κάρτας Υγείας, της Wind Hellas και του ΗΡΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου, να έχουν όρεξη για δουλειά και ευχέρεια στην επικοινωνία. Προσφέρονται σταθερός μισθός, σύμβαση διαρκείας αορίστου χρόνου, ασφάλιση ΙΚΑ και ανταγωνιστικά bonus παραγωγικότητας. Αποστολή βιογραφικών στο hr2@bankfs.gr.