Ποσοστό 25% – 42% των κοριτσιών, τα οποία κατάγονται από χώρες, όπου εφαρμόζεται η πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ), κινδυνεύει, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) να υποστεί ακρωτηριασμό, παρόλο που το ελληνικό δίκαιο το απαγορεύει.

«Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί πρόβλημα για την ΕΕ, απέναντι στο οποίο δεν επιτρέπεται να εθελοτυφλούμε. Σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι τα κορίτσια που επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής, εξαιτίας της ακόμα ισχυρής κοινωνικής πίεσης που τους ασκείται από τους συγγενείς τους προκειμένου να υποβληθούν στη συγκεκριμένη πρακτική, κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Η αυστηρή νομοθεσία, σε συνδυασμό με μία αυστηρή διαδικασία δίωξης, ακόμη και όταν το έγκλημα τελείται στο εξωτερικό, αποτελούν ισχυρούς αποτρεπτικούς παράγοντες», επισημαίνει η Virginija Langbakk, διευθύντρια του EIGE.

Η Ελλάδα είναι μία από τις έξι χώρες για τις οποίες το EIGE διεξήγαγε εκτίμηση του κινδύνου ΑΓΓΟ. Οι υπόλοιπες χώρες είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Μάλτα. Ο αριθμός των κοριτσιών που κινδυνεύουν κυμαίνεται από 44.106 στη Γαλλία έως 132 στην Κύπρο. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν τους πλέον πρόσφατους αριθμούς των κοριτσιών πρώτης και δεύτερης γενιάς που ζουν σε κράτη μέλη της ΕΕ και κατάγονται από χώρες όπου εφαρμόζεται η πρακτική του ΑΓΓΟ, όπως είναι η Αίγυπτος, η Γουινέα και η Σομαλία. Μολονότι τα επίπεδα κινδύνου έχουν παρουσιάσει ελαφρά πτώση από το 2011, ο αριθμός των κοριτσιών που κινδυνεύουν να υποστούν ΑΓΓΟ έχει αυξηθεί στο Βέλγιο και τη Γαλλία, εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των κοριτσιών δεύτερης γενιάς.

«Είναι απαράδεκτο στον 21ο αιώνα να υπάρχουν στην Ελλάδα κορίτσια τα οποία κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Με την Κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, επιδιώκουμε να θέσουμε ένα τέρμα στο φαινόμενο αυτό. Στο άρθο 351Β που προστέθηκε στον ΠΚ με την Κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, προβλέφθηκε ότι «όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο γυναίκα να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, καθώς και όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει στην πράξη αυτή τιμωρείται με φυλάκιση». Η αρχή επίσης της εξωεδαφικής αρμοδιότητας, η οποία προβλέπεται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, θα διασφαλίσει στο μέλλον, όταν εφαρμοστεί μέσα στα επόμενα χρόνια, ότι, εάν ένα κορίτσι υποστεί ΑΓΓΟ στη χώρα καταγωγής του, το έγκλημα θα διωχθεί στην Ελλάδα, δήλωσε η Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων της Ελλάδας.

Παρά τον αριθμό των κοριτσιών που κινδυνεύουν, η έρευνα δείχνει ότι οι κοινότητες αρχίζουν να εγκαταλείπουν την πρακτική, συνεπεία των προσπαθειών και των νόμων για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των πληθυσμών αυτών. Στην Ελλάδα, οι νεαρές γυναίκες δεύτερης γενιάς, κυρίως από την Αίγυπτο, τη Νιγηρία, τη Σομαλία και το Σουδάν, αισθάνονται λιγότερο δεσμευμένες από την εν λόγω πρακτική και εκφράζουν την αντίθεσή τους σε αυτήν. Όταν οι μετανάστες/στριες από τις χώρες όπου εφαρμόζεται η πρακτική του ΑΓΓΟ μετακινούνται στην Ευρώπη, οι γνώσεις τους σχετικά με την εν λόγω πρακτική διευρύνονται, καθώς πληροφορούνται τι προβλέπει η νομοθεσία, που την απαγορεύει και ποιες είναι οι καταστροφικές επιπτώσεις της στη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία.