Στο ένα πέμπτο μειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαιτούμενες ανακτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων που είχαν δοθεί το 1992 σε αγροτικούς συνεταιρισμούς. Το γνωστό και ως «πακέτο Τσερνόμπιλ» αφορούσε τη χορήγηση σε 250 συνεταιρισμούς επιδοτήσεων ύψους 465 εκατ. ευρώ, τα οποία η Κομισιόν ζητεί να επιστραφούν. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου στη διάρκεια εκδήλωσης του πτηνοτροφικού συνεταιρισμού «Πίνδος» έκανε γνωστό ότι η ΕΕ εισάκουσε τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς, κάτι που οδηγεί σε συρρίκνωση των απαιτούμενων ανακτήσεων μέχρι και στο ένα πέμπτο των αρχικών ποσών. Δηλαδή περίπου στα 90 εκατ. ευρώ.