Κλειστός παραμένει ο ΧΥΤΑ Φυλής από τη Δευτέρα εξαιτίας μεγάλου ρήγματος που υπέστη ο χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να σταματήσει η αποκομιδή των σκουπιδιών στους δήμους της Αττικής. Σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα, τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), αύριο αναμένεται να παραχωρηθεί νέο κομμάτι στον ΧΥΤΑ στο οποίο θα επιτραπεί στους δήμους να εναποθέσουν τα απορρίμματά τους.
Οπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» η αντιπρόεδρος του φορέα Αφροδίτη Μπιζά, υπήρχε ρωγμή στον συγκεκριμένο χώρο, που με την καταιγίδα της Κυριακής βάθυνε περισσότερο. «Θεωρήσαμε σκόπιμο να μη γίνει εναπόθεση των απορριμμάτων και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για αποκατάσταση της ζημιάς». Αύριο, δε, όπως υποστηρίζει η αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, θα παραχωρηθεί το νέο κομμάτι στον ΧΥΤΑ Φυλής «οπότε θεωρούμε πως δεν θα προκύψει πρόβλημα με τα σκουπίδια στους δήμους».
Την ίδια στιγμή, ο ένας δήμος μετά τον άλλο ζητά από κατοίκους και επαγγελματίες να διαχειρίζονται με σύνεση τα σκουπίδια μέχρι να λυθεί το ζήτημα. Με χθεσινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει πως η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών στην αποκομιδή απορριμμάτων που εφαρμόζει ο δήμος είναι η αιτία που απορροφώνται ικανοποιητικά έως τώρα οι επιπτώσεις από το πρόβλημα στον κεντρικό ΧΥΤΑ, που εξυπηρετεί όλη την Αττική. «Ωστόσο, η απρόσκοπτη αποκομιδή των απορριμμάτων για κάθε πόλη και κυρίως για την Αθήνα, λαμβανομένου υπόψη του τεράστιου τουριστικού βάρους λόγω καλοκαιριού, δεν είναι εφικτή όταν είναι κλειστός ο χώρος απόθεσης».
Και ο Δήμος Πειραιά αναφέρει πως η διαδικασία αποκατάστασης του ρήγματος ή η επιλογή άλλου χώρου εξαρτάται από τον ΕΔΣΝΑ «και αναμένουμε νεότερη ενημέρωση. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι χωρίς χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων είναι αδύνατον να εκτελεστεί και το έργο της αποκομιδής από τους δήμους. Για τον λόγο αυτό καλούνται οι δημότες και οι επαγγελματίες του Πειραιά να διαχειριστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή σύνεση τα απορρίμματά τους και να μην τα εναποθέτουν στους κάδους».