Το ενδεχόμενο να βγει στις αγορές για δανεισμό εντός της χρονιάς δεν αποκλείει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης. Αυτό, όπως έκανε γνωστό χθες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, θα εξαρτηθεί από το συνολικό οικονομικό περιβάλλον, την πορεία μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας. Ο πρόεδρος της εταιρείας έκανε γνωστό επίσης ότι ήλθε σε συμφωνία με τις συστημικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του κοινοπρακτικού δανείου, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, αλλά και για γραμμή πίστωσης 175 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ανήγγειλε σειρά εναλλακτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας με δεδομένη την αποεπένδυσή της από τη λιγνιτική παραγωγή.