Φέτος για πρώτη φορά οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων συνεξετάστηκαν στη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία. Το διαγώνισμα με βάση το νέο σύστημα αποτελείται από δύο μέρη: το μη λογοτεχνικό και το λογοτεχνικό κείμενο.

α) Το μη λογοτεχνικό κείμενο ήταν απόσπασμα από το βιβλίο του ιστορικού Γιουβάλ Νώε Χαράρι «Sapiens: Μια Σύντομη Ιστορία του Ανθρώπου» με θέμα τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης και οργάνωσης του κειμένου. Ξεχώρισε το ερώτημα Α2 με θέμα τον σχολιασμό του τίτλου (δεν έχει ξαναδοθεί αντίστοιχη ερώτηση στο παρελθόν). Σχετικά με την παραγωγή λόγου ενδιαφέρον είχε ότι ζητήθηκε από τους μαθητές να αναπτύξουν όχι μόνο την επιχειρηματολογία τους, αλλά και τα συναισθήματά τους για τη στάση του ανθρώπου απέναντι στη φύση.

β) Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν απόσπασμα από το έργο του Θανάση Βαλτινού «Επείγουσα ανάγκη ελέου» και εστίαζε στις σκέψεις και τα συναισθήματα του αφηγητή, όταν συνάντησε στο κέντρο της Αθήνας ένα αδέσποτο ζώο, το οποίο τελικά δεν «υιοθέτησε», παρόλο που το επιθυμούσε. Οι ερωτήσεις του κειμένου αφορούσαν, όπως και στο μη λογοτεχνικό κείμενο, την κατανόηση και την οργάνωση του λόγου.

Τα θέματα δεν είχαν κάποια δυσκολία. Αναφορικά με την τρίτη δραστηριότητα, την παραγωγή λόγου, ζητήθηκε από τους υποψηφίους να κρίνουν τη στάση του αφηγητή και να εκφράσουν τη γνώμη τους για το ζήτημα των αδέσποτων ζώων.

Η Μαρία Ευαγγέλου είναι φιλόλογος