Ενα νέο μοντέλο φορολογίας των εισοδημάτων για όλους τους φορολογουμένους που βασίζεται στη φορολόγηση των καθαρών εισοδημάτων, δηλαδή «έσοδα μείον έξοδα», προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η πρόταση του Επιμελητηρίου, που απεστάλη στον Πρωθυπουργό, στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων συνοδεύεται με τη μείωση του ΦΠΑ στο 20% από 24% αλλά και τη διασύνδεση των POS με τις ελεγκτικές Αρχές.
Η πρόταση περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:
1. Μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις φορολογούνται στο καθαρό εισόδημα (έσοδα – έξοδα). Στα έξοδα υπάγονται όλες οι συναλλαγές που έχουν γίνει με πλαστικό χρήμα (ηλεκτρονικά, μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών) και με μετρητά.
2. Στη διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα, ο φόρος υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος με συντελεστή από 22% μέχρι 40%.
3. Σύνδεση των τερματικών POS με τις ελεγκτικές Αρχές, με στόχο την αυτόματη καταχώριση των εξόδων στην καρτέλα του φορολογουμένου. Οι αποδείξεις πρέπει να είναι ονομαστικές και με το ΑΦΜ του καταναλωτή / συναλλασσόμενου σε πληρωμές με μετρητά.  
4. Υποχρεωτική τήρηση από κάθε επιτηδευματία που διενεργεί λιανικές πωλήσεις  ταμειακής μηχανής (POS κ.λπ.), η οποία είναι συνδεδεμένη υποχρεωτικά με το TAXISNET και από την κάθε συναλλαγή αποδίδεται αυτόματα στο δημόσιο ταμείο ο αναλογών ΦΠΑ.
5. Εφαρμογή ενιαίου κύριου συντελεστή ΦΠΑ 20%, χαμηλού συντελεστή 10% και κατάργηση του ενδιάμεσου 13%. Για τον συντελεστή του 24% προτείνεται η μείωσή του στο 20%, ενώ οι κατηγορίες με συντελεστή 13% και 6,5% μεταφέρονται στο 10%. Επίσης, θα πρέπει να συνεχίσουν να απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ (μηδενικός ΦΠΑ), αγαθά και υπηρεσίες κοινωνικού σκοπού. Διατήρηση μειωμένου συντελεστή κατά 30% για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
6. Εντατικοποίηση των ελέγχων και την άμεση επίλυση των φορολογικών υποθέσεων, ατομικών και εταιρικών, με τη διεύρυνση του μητρώου των ελεγκτών, με διασταυρώσεις και άντληση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών διασυνδέσεων.
Με την πρόταση αυτή, το ΟΕΕ εκτιμά ότι θα αποκαλυφθούν κρυφά εισοδήματα καθώς θα υπάρξει ισχυρό κίνητρο για αύξηση της έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων.