Νέα χαλάρωση στα capital controls έρχεται από την 1η Ιουλίου σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών
που εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τα νέα μέτρα ήταν να ισχύσουν από τις αρχές Ιουνίου, ωστόσο, πήραν ένα μήνα αναβολή εξαιτίας των αναταράξεων που προκαλεί η ιταλική κρίση.

Σύμφωνα με την απόφαση :

• Αυξάνεται από 4 Ιουνίου το ποσό ανάληψης μετρητών από 2.300 ευρώ σε 5.000. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του  ποσού των 5.000 ευρώ, ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη (Customer ID)  ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  • Αυξάνεται με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.300 ευρώ σε 3.000. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/ και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

• Διευκολύνεται περαιτέρω η μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα  πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η  αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως
του ποσού των 4.000 ευρώ, ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά  ημερολογιακό δίμηνο, από 1 Ιουλίου 2018.

• Διευκολύνονται οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το  εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της  αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό, από 20.000 ευρώ  σε 40.000 ευρώ, για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα . Οι ανωτέρω  συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων  των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για  τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη  μεταφορά κεφαλαίων, της 15ης Μαΐου 2017. Σημειώνεται ότι οι αρχές
στοχεύουν στην πλήρη άρση των περιορισμών το συντομότερο δυνατόν,  διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική  σταθερότητα.