Σε πόλο έλξης για τους νέους επιχειρηματίες στην Ελλάδα εξελίσσεται ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο οποίος βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις των επιλογών τους. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν η Eurobank και τo Corallia, στο πλαίσιο της υποβολής επιχειρηματικών ιδεών στον έκτο κύκλο του προγράμματος νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας «egg-enter•grοw•go».
Το Corallia είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters), πρωτίστως σε κλάδους έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού χαρακτήρα. Οι επιχειρηματικές ιδέες που ήδη έχουν υποβληθεί για φέτος στο πρόγραμμα «egg-enter•grοw•go» καλύπτουν όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ωστόσο, οι κλάδοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι εκείνοι των καινοτόμων εφαρμογών τουρισμού (19%), των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με έμφαση στο Internet of Things  (ΙοΤ) και το Fin Tech (17%), του ηλεκτρονικού επιχειρείν (15%), των δημιουργικών βιομηχανιών – Gaming (13%), καθώς και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (11%).
Οπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, φέτος σημειώθηκαν πολλαπλά ρεκόρ ενδιαφέροντος για το «egg-enter•grοw•go». Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν περισσότερες από 3.000 εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, ενώ τελικά υποβλήθηκαν 270 ολοκληρωμένες αιτήσεις συμμετοχής. Από αυτές, προέκυψαν 191 υποψηφιότητες – ο υψηλότερος αριθμός στην ιστορία όλων των κύκλων του «egg-enter•grοw•go» – οι οποίες προκρίθηκαν στην επόμενη φάση με βάση την πληρότητα και αρτιότητα των υποβληθέντων φακέλων.
Ποιοτικά κριτήρια. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι για πρώτη φορά σε αυτό το στάδιο του προγράμματος «egg-enter•grοw•go» καταγράφηκε διψήφιο ποσοστό (10%) συμμετοχής από επιχειρηματικές ομάδες, οι οποίες έχουν ήδη συστήσει επιχείρηση για την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Αυτό ερμηνεύεται και ως μια θετική ένδειξη ωρίμασης του ελληνικού οικοσυστήματος startup, κάτι που άλλωστε αποτελεί στρατηγικό στόχο του προγράμματος «egg-enter•grοw•go».
Επίσης, οι φετινές συμμετοχές ξεχωρίζουν και με βάση τα νέα ποιοτικά κριτήρια: Συγκεκριμένα, η αύξηση του ορίου έως τα 6 άτομα ανά ομάδα επέτρεψε σε «ωριμότερα» 5μελή και 6μελή σχήματα να συμμετέχουν για πρώτη φορά σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκριθέντων επιχειρηματικών σχεδίων. Δυναμική ήταν και η παρουσία των γυναικών, καθώς η συμμετοχή τους στο σύνολο των επιχειρηματικών σχεδίων φτάνει στο 31%. Επίσης, το 12% του συνόλου των συμμετεχόντων στις επιχειρηματικές ομάδες έχει ηλικία άνω των 40 ετών, αποδεικνύοντας ότι η καινοτόμος επιχειρηματικότητα διευρύνεται και σε ηλικιακό επίπεδο.
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων έχει ήδη δρομολογηθεί, ώστε τον Ιούνιο να αναδειχθούν οι περίπου 30 ομάδες που τελικά θα φιλοξενηθούν και θα υποστηριχθούν για 12 μήνες από το πρόγραμμα, με στόχο να μετεξελίξουν την ιδέα τους σε επιχείρηση.