Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός συστήνει Διακομματική Επιτροπή με στόχο την κοινή διαμόρφωση πολιτικής για το φάρμακο. Μάλιστα, την ερχόμενη Τρίτη καλεί τρεις εκπροσώπους (βουλευτές και επιστημονικούς συνεργάτες) από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα (πλην Χρυσής Αυγής) να παραστούν στην πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην οδό Αριστοτέλους. Μετά το πέρας της αναλυτικής ενημέρωσης για τα δεδομένα και τις προκλήσεις στη φαρμακευτική πολιτική της χώρας θα συγκροτηθεί και μόνιμη διακομματική επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής στον χώρο του φαρμάκου. Στο σχετικό κάλεσμα ο υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι «χωρίς να υποτιμούμε ότι η υγεία και το φάρμακο είναι πρωτίστως πολιτικό ζήτημα» και συνεπώς πεδίο αντιπαράθεσης, «αναγνωρίζουμε την ανάγκη αναζήτησης της μέγιστης δυνατής πολιτικής συνεννόησης και διαμόρφωσης των όρων μιας Εθνικής Στρατηγικής για την υγειονομική και φαρμακευτική πολιτική».