Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής-δήλωσης προτίμησης στα Επαγγελματικά λύκεια ή στα Γενικά Λύκεια, έδωσε το υπουργειο Παιδείας.

Οι γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ενήλικοι/κες μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ., μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τις 14 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 έως τις 31 Μαΐου 2018 και ώρα
14:00.

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών ή ενήλικων προστατευόμενων
μελών που δε διαθέτουν κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί
taxis του κηδεμόνα που έχει καταχωρηθεί και στο ΠΣ myschool της
σχολικής μονάδας, ή του κατά το νόμο υπευθύνου αντίστοιχα. Στην
περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για
την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.

Στην περίπτωση ενήλικων μαθητών/τριών χρησιμοποιούνται οι
προσωπικοί τους κωδικοί taxis. (Σε αυτή την περίπτωση οι ενήλικοι/ες
μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ως κηδεμόνες στο ΠΣ
myschool της σχολικής μονάδας).

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες κηδεμόνες ή
ενήλικοι/ες μαθητές/τριες δε διαθέτουν κωδικούς taxis, οφείλουν να
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους
αποκτήσουν έγκαιρα.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης ο
αιτούμενος – χρήστης της εφαρμογής e-εγγραφές θα πρέπει να ακολουθήσει τα
βήματα που ακολουθούν, μετά το «Γενικό Χρονοδιάγραμμα Ηλεκτρονικών
Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης».