Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες για να έχουν και φέτος την έκπτωση φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, θα πρέπει το 2017 να είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. Αν οι δαπάνες με e-αποδείξεις είναι λιγότερες, τότε θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22% στο ποσό του εισοδήματος που δεν έχει καλυφθεί από τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές πληρωμές.

Αναδρομικά συνταξιούχων

1 Είμαι συνταξιούχος και τον Δεκέμβριο του 2017 έλαβα με τη σύνταξή μου τις εισφορές υγείας οι οποίες είχαν παρακρατηθεί παράνομα. Θα φορολογηθώ φέτος για αυτά τα αναδρομικά;
Τα Ταμεία έχουν στείλει και έχουν αναρτηθεί στο έντυπο Ε1 τα αναδρομικά που έλαβαν με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου οι συνταξιούχοι. Τα ποσά αυτά εμφανίζονται ως εισοδήματα του 2017 παρά το γεγονός ότι αφορούν τις χρήσεις 2012-2016. Αυτό σημαίνει ότι τα αναδρομικά θα προστεθούν στα υπόλοιπα εισοδήματα του συνταξιούχου ο οποίος είναι πιθανόν να πληρώσει περισσότερο φόρο. Ωστόσο, όποιος θέλει, μπορεί να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις και να τα εμφανίσει ως εισοδήματα των συγκεκριμένων ετών. Θα μπλέξει όμως σε περιπέτειες καθώς η δήλωση του 2017 θα πρέπει να γίνει με επιφύλαξη, ενώ οι δηλώσεις των ετών 2012-2015 θα πρέπει να υποβληθούν στην Εφορία. Οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις από τον αρμόδιο φορέα.
Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη ΔΟΥ, εκτός των δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις, οι οποίες για το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ο φόρος που προσδιορίζεται από τις τροποποιητικές δηλώσεις καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ αν η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί το επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου.

Αποδείξεις με πλαστικό χρήμα
2 Πώς θα δηλώσω τις ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποίησα το 2017;
Στους κωδικούς 049-050, οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες θα πρέπει να εμφανίσουν τις συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα που είχαν το 2017 προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο. Δίπλα στους κωδικούς, οι φορολογούμενοι θα βρουν έναν  βοηθητικό πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές πληρωμές ανά τράπεζα, ενώ τα νούμερα που αναφέρονται σε αυτόν δεν είναι δεσμευτικά για τον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος θα πρέπει πρώτα να υπολογίσει το ποσό των αποδείξεων που αναλογεί στο εισόδημά του και μετά να συμπληρώσει τον κωδικό με ποσό ακόμη και υψηλότερο από αυτό που εμφανίζεται στον βοηθητικό πίνακα της ηλεκτρονικής δήλωσης.
Οι κωδικοί δεν προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση, αλλά οι ίδιοι οι φορολογούμενοι υπολογίζουν το σύνολο και το αναγράφουν. Δαπάνες οι οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναρτώμενη πληροφόρηση συμπεριλαμβάνονται εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.
Σημειώστε ότι:
– Λογαριασμοί ΔΕΚΟ: Ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, γίνονται δεκτές οι εν λόγω δαπάνες, εφόσον ο καταβάλλων τη δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.
– Κοινόχρηστα: Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη για την έκπτωση φόρου μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
3 Στον βοηθητικό πίνακα δεν εμφανίζονται οι πληρωμές που πραγματοποίησα πέρυσι με μεταφορά των χρημάτων από τον δικό μου λογαριασμό σε άλλο λογαριασμό.
Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ. και δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.
Ηλεκτρονικές δαπάνες συζύγων
4 Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και η γυναίκα μου είναι συνταξιούχος. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δικές μου ηλεκτρονικές αποδείξεις για να καλύψει το αφορολόγητο όριο;
Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών. Οταν ένας εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη μείωση φόρου (π.χ. είναι ελεύθερος επαγγελματίας), το ποσό των δαπανών δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Χάρτινες αποδείξεις
5 Είμαι συνταξιούχος 75 ετών και δεν καλύπτω το απαιτούμενο ποσό εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις; Θα κληθώ να πληρώσω έξτρα φόρο;
Δεν θα πληρώσετε έξτρα φόρο αν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό με χάρτινες αποδείξεις. Δηλαδή πραγματοποιήσατε συναλλαγές, πληρώσατε με μετρητά και πήρατε απόδειξη την οποία θα πρέπει να έχετε κρατήσει. Το συνολικό ποσό που προκύπτει από χάρτινες και ηλεκτρονικές αποδείξεις θα το δηλώσετε στους κωδικούς 049-050.
Πιο συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά όχι και από την υποχρέωση να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας και να συμπληρώσουν τους κωδικούς 049-050 οι:
– Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31/12/1947.  
– Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
– Οσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.  
– Οι φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
– Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.
– Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
– Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
– Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
– Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους.
– Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).  
– Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
– Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).