Τον κίνδυνο να υπάρξουν απολύσεις εργαζομένων από τις προς πώληση λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ μετά την παρέλευση των έξι χρόνων που προβλέπει η σχετική νομοθετική ρύθμιση, επιβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή όπου συζητήθηκε το επίμαχο νομοσχέδιο. «Δεν αλλάζει κάτι. Μεταφέρονται οι εργαζόμενοι που θα κριθούν αναγκαίοι και θα μεταφερθούν στις μονάδες με τα εργασιακά τους ρυθμισμένα. Δεν αλλάζει κάτι για την διάρκεια ζωής των μονάδων και των ορυχείων.

Και τα έξι χρόνια απαγόρευσης απόλυσης είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος», είπε χαρακτηριστικά, για να διευκρινίσει ότι: «Σε περίπτωση που απολυθούν, προφανώς ο νομοθέτης δεν μπορεί να προβλέψει ρυθμίσεις των όρων στις σχέσεις μεταξύ δυο ιδιωτών-επενδυτών. Θα ήταν εκτός νομοθετικής αρμοδιότητας». Όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων που θα πάνε στις νέες μονάδες, είπε ότι θα ρυθμίζονται από την συλλογική σύμβαση εργασίας που θα υπογράψει η ΔΕΗ και θα προβλέπεται εσωτερικός κανονισμός ο οποίος θα διασφαλίζει θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

Νωρίτερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. Εμ. Παναγιωτάκης αναφερθείς στο θέμα είχε πει ότι «πρέπει να δούμε το εργασιακό μέλλον αυτών που τυχόν θα απολύονται μετά τα 6 χρόνια για λόγους οικονομικούς ή επιχειρηματικούς», τονίζοντας ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα υπογραφούν πριν την αποεπένδυση και θα καλύπτουν τους εργαζομένους. Όπως είπε, «ισχύει η εργατική νομοθεσία περί απολύσεων». «Αν για λόγους δικούς του τους απολύει ή προτείνει μείωση μισθών και απολύσει όσους το αρνηθούν, θα προσπαθήσουμε να υπάρξει βέλτιστη κατοχύρωσή τους».

Αναφέρθηκε εξάλλου και στο σχέδιο εθελουσίας εξόδου, τονίζοντας ότι το κόστος δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί, αλλά σίγουρα θα βαρύνει την επιχείρηση: «Πάντοτε οι εθελούσιες βοηθούν και τις επιχειρήσεις, αλλά και τους εργαζόμενους. Είναι ένα έξοδο, το οποίο θα αποσβεστεί και θα γίνει με τρόπο, ώστε οι εργαζόμενοι να ικανοποιηθούν όπως πρέπει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτάκης.