Το υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη της ηλεκτρονικής καταγραφής των μόνιμων κατοίκων των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου και Κηφισιάς για την ελεύθερη διέλευση τους μόλις αρχίσει να εφαρμόζεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αναλογικής Χρέωσης των Διοδίων. Όπως έγινε γνωστό, η καταγραφή αφορά και τούς μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού από τα υπάρχοντα πλευρικά διόδια.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Υποδομών, στη συμφωνία που επετεύχθη με την Εταιρεία Παραχώρησης προβλέπεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων, Διονύσου, Κηφισιάς και Αχαρνών δεν θα πληρώσουν διόδια, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου που καλύπτουν οι τρεις Δήμοι, με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης.

Κατά το υπουργείο Υποδομών, για τους δημότες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ωρωπού, προβλέπεται με την ολοκλήρωση της καταγραφής ελεύθερη διέλευση από τους οκτώ πλευρικούς σταθμούς διοδίων.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, για τους εργαζόμενους στις προαναφερόμενες περιοχές, συχνούς χρήστες, η συμφωνία προβλέπει εκπτωτικές χρεώσεις, αναλόγως τον αριθμό των διελεύσεων ανά μήνα που φθάνουν σε ποσοστό 50%.

Ειδικότερα, δημιουργείται ειδικό Εκπτωτικό Πρόγραμμα Εργαζομένων που θα αφορά τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν καθημερινά τον αυτοκινητόδρομο, για να μετακινηθούν από και προς το χώρο εργασίας τους.

Το πρόγραμμα θα εφαρμόζεται ανά ημερολογιακό μήνα και, επιπλέον των τυχόν υφισταμένων εκπτωτικών προγραμμάτων μηνιαίων διαδρομών, παρέχονται πέντε επιπλέον διαδρομές χωρίς την καταβολή αντιτίμου, αμέσως μετά την 40η μηναία διέλευση.

Συγκεκριμένα θα παρέχεται:

-από την 11η έως την 20η διέλευση, έκπτωση 5%.

– από την21η έως την 30η διέλευση, έκπτωση 15%.

-από την 31η έως την 40η διέλευση, έκπτωση 20%.

-από την 41η έως την 45η διέλευση, δωρεάν διέλευση.

-από την 46η έως την 50η διέλευση, έκπτωση 40%.

-από την 51η διέλευση, έκπτωση 50%.

Η ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής των μονίμων κατοίκων στους τέσσερις δήμους, έχει ήδη αναρτηθεί στο site του υπουργείου (www.yme.gr).

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι των τεσσάρων δήμων σε ηλεκτρονική πάντα μορφή είναι:

-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος.

-Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας.

-Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η διέλευση από τα διόδια ως όχημα μόνιμου κατοίκου.

-Για τα τα ΑμεΑ θα πρέπει να υποβληθεί δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ.