Τα ρομπότ απειλούν τελικά λιγότερες θέσεις εργασίας από όσες είχε αρχικά εκτιμηθεί. Παρ" όλα αυτά η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για τους εργαζομένους. Κι αυτό επειδή σε 32 ανεπτυγμένες οικονομίες απειλούνται σήμερα περίπου 66 εκατ. θέσεις εργασίας. Η μεγαλύτερη απειλή από την υψηλή τεχνολογία εντοπίζεται σε θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης όπως είναι όσοι ετοιμάζουν τρόφιμα, οι καθαριστές, όσοι συναρμολογούν προϊόντα και ασχολούνται σε γεωργικές εργασίες.Αυτό επισημαίνει σε νέα του έκθεση ο ΟΟΣΑ, ο οποίος εκτιμά ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας απειλεί το 14% των θέσεων εργασίας στις χώρες-μέλη του. Παλαιότερες μελέτες ανέφεραν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα απειλήσει έως και το 50% των θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά που παρουσίασε η Ντόιτσε Βέλε. Αυτή τη φορά συνυπολογίστηκαν οι ειδικές γνώσεις που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος για μια συγκεκριμένη θέση και όχι μόνο τα επαγγέλματα στα οποία αυτοί ασχολούνται. Ως παράδειγμα αναφέρεται ένας μηχανικός που έχει τη δική του δουλειά ως ελεύθερος επαγγελματίας και ένας μηχανικός που απασχολείται σε γραμμή παραγωγής εργοστασίου. Επίσης το 32% των θέσεων εργασίας θα υποστούν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αυτές σήμερα εκτελούνται λόγω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.
Στην έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρεται ότι σε ορισμένα επαγγέλματα οι εργαζόμενοι είναι δύσκολο να αντικατασταθούν από ρομπότ επειδή χρειάζεται η ικανότητα να μπορεί να ανταποκρίνεται κανείς στις σύνθετες κοινωνικές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ανθρώπων.
Ως παράδειγμα χώρας με υψηλή εκπαίδευση που βοηθά τους εργαζομένους να αποκτήσουν νέα προσόντα παρουσιάζεται μεταξύ άλλων η Γερμανία. Αντίθετα, τα ρομπότ αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για νέους εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να αναπτύξουν αυξημένες δεξιότητες.