Ολοκλήρωσε ο Ομιλος Eurobank την αποχώρησή του από τη Ρουμανία μεταβιβάζοντας τις μετοχές που κατείχε στις Bancpost SA, ERB Retail Services IFN SA και ERB Leasing IFN SA στην Banca Transilvania λαμβάνοντας και τις σχετικές εγκρίσεις από την κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής μετά τη διανομή ειδικού μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου ανέρχεται σε 301 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Eurobank εκπληρώνει έγκαιρα τη δέσμευσή της έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση της παρουσίας της στο εξωτερικό και κατ" ουσίαν ολοκληρώνει το σχέδιο αναδιάρθρωσής της, διατηρώντας σημαντική παρουσία σε Κύπρο και Βουλγαρία καθώς και σε Σερβία και Λουξεμβούργο.