Σημαντική ήταν για άλλη μια χρονιά η εκπροσώπηση του κλάδου της τεχνολογίας μεταξύ των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.
Αυτό επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του «Great Place to Work Hellas» και της έρευνας «Best Workplaces 2018», της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος στη χώρα μας.
Στην έρευνα «Best Workplaces 2018», η οποία διεξήχθη για 16η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, διακρίνονται 25 επιχειρήσεις που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθμό των εργαζομένων: 10 μεγάλες επιχειρήσεις, που απασχολούν πάνω από 251 εργαζόμενους, 10 μεσαίες, που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους και 5 μικρές, που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους.
Στην κατηγορία των εταιρειών με περισσότερους από 251 εργαζόμενους για το 2018 από τον κλάδο της πληροφορικής διακρίθηκε η Epsilon Net, ενώ στην όγδοη θέση βρέθηκε από τον ευρύτερο κλάδο της τεχνολογίας η Β. Καύκας. Στην κατηγορία με 50-250 εργαζόμενους την πρώτη θέση κατέκτησε η Microsoft Hellas και την πέμπτη η Data Communication. Τέλος, στην κατηγορία 20-49 εργαζόμενοι διακρίθηκε στην τέταρτη θέση η Convert Group.