Τις συντάξεις τους να κουρεύονται κατά 60% θα δουν τελικά οι νέοι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των υπόλοιπων Ταμείων – πλην του πρώην ΟΓΑ – που εισπράττουν εισόδημα από κάποια αγροτική δραστηριότητα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 4.923,12 ευρώ το χρόνο. Οι συνταξιούχοι αυτοί, που θα εμφανίσουν φέτος στη φορολογική τους δήλωση ότι απέκτησαν το 2017 αγροτικό εισόδημα π.χ. από πώληση ελαιολάδου θα βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Τους περιμένει τριπλό χαράτσι καθώς:
1. Θα δουν τη σύνταξή τους, κύρια και επικουρική, να περικόπτεται δραματικά κατά 60%.  
2. Θα κληθούν να πληρώσουν ασφαλιστική εισφορά στον ΕΦΚΑ περίπου 22%  στο εισόδημα που απέκτησαν το 2017 από την αγροτική δραστηριότητα.
3. Θα πληρώσουν φόρο 22% από το πρώτο ευρώ του αγροτικού εισοδήματος χωρίς να δικαιούνται έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο εισοδήματος καθώς δεν θεωρούνται κατ΄επάγγελμα αγρότες. Τα εισοδήματα από την αγροτική τους δραστηριότητα θα προστεθούν στο εισόδημα από τις συντάξεις αλλά το αφορολόγητο όριο θα εφαρμοστεί μόνο στο τμήμα που αφορά τις συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο φόρο ενώ στην περίπτωση που το συνολικό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν και με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Για παράδειγμα, συνταξιούχος του πρώην ΙΚΑ με ημερομηνία συνταξιοδότησης 28 Ιουνίου 2016 λαμβάνει μικτό ποσό σύνταξης 800 ευρώ. Παράλληλα, εντός του 2017 απέκτησε αγροτικό εισόδημα 5.000 ευρώ από την πώληση 1.500 κιλών ελαιολάδου.  Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα δει με βάση τις νέες διατάξεις, τη σύνταξή του να κόβεται κατά 60% και να προσγειώνεται απότομα στα 320 ευρώ. Παράλληλα θα κληθεί να βάλει το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές για το εισόδημα των 5.000 ευρώ και φυσικά το φόρο εισοδήματος που αναλογεί.  
Γλιτώνουν τον κόφτη
Αντίθετα όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας από το μαχαίρι 60% στη σύνταξή τους εξαιρούνται:
1. Οι συνταξιούχοι όλων των υπόλοιπων Ταμείων και του Δημοσίου που βρήκαν στη σύνταξη μετά τις 13 Μαίου 2016, και αποκτούν ετήσιο εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, το οποίο δεν ξεπερνά τα 4.923,12 ευρώ. Στην πράξη, τίθεται ως όριο περιουσίας το ελάχιστο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα των 410,26 ευρώ (4.923,12 ευρώ σε ετήσια βάση), ώστε να μην θεωρείται ως «επανένταξη» στην αγορά εργασίας αλλά μόνο ως διατήρηση της αγροτικής περιουσίας.
2. Οι  παλαιοί συνταξιούχοι του Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.λπ, όλων δηλαδή των πρώην Ταμείων κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, οι οποίοι ήταν ήδη συνταξιούχοι ή είχαν ήδη καταθέσει αίτηση έως και 12 Μαίου 2016, οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην ΟΓΑ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 και εξακολουθούν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από 1η Ιανουαρίου 2017.  Δηλαδή οι συγκεκριμένοι γλιτώνουν και από την περικοπή  60% στη σύνταξή τους και  απαλλάσσονται και από την υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ για το αγροτικό τους εισόδημα.
Διαφορετικό μοντέλο ισχύει για τους συνταξιούχους αγρότες. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εξαιρούνται, από τον «κόφτη» του 60%, λόγω του ότι το μοντέλο «εθνικής-ανταποδοτικής» σύνταξης που επεκτάθηκε και στις παροχές του ΟΓΑ θα αγγίξει τα επίπεδα του 60% μετά το 2024, γεγονός που όμως δεν ισχύει για τις λοιπές κατηγορίες των συνταξιούχων. Αυτό σημαίνει ότι  κατ" επάγγελμα αγρότες που είναι ήδη συνταξιούχοι ή θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 μπορούν κανονικά να ασκούν  αγροτικές ενασχολήσεις και να εισπράττουν εισόδημα ή και να διεκδικούν επιδοτήσεις, χωρίς να απειλούνται από ένα μαχαίρι 60% στη σύνταξή τους. Ο κόφτης θα ισχύσει για πρώτη φορά σε όσους κατ" επάγγελμα αγρότες συνταξιοδοτηθούν από το 2025 και μετά.