Ακριβά θα κοστίζουν εφεξής στους γιατρούς τα ιατρική λάθη, καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η επιδικασμένη αστική αγωγή αποζημίωσης εις βάρος δημόσιου νοσοκομείου από ασθενή με το σκεπτικό «βαριάς αμέλειας», θα καταλογίζεται στον γιατρό από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις οικονομικές υπηρεσίες. Εντονες είναι οι αντιδράσεις των γιατρών, οι οποίοι μεταξύ άλλων υπογραμμίζουν ότι οι πενιχροί μισθοί τους δεν επιτρέπουν την πληρωμή ασφαλίστρων και πολύ περισσότερο αποζημιώσεων. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι ο διευθυντής του ΕΣΥ, με 20 και πλέον έτη προϋπηρεσίας, λαμβάνει μηνιαίως 1.700 ευρώ. Στη χώρα μας δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ιατρών. Ετσι, πριν τη δημοσίευση της συγκεκριμένης εγκυκλίου, την αστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις τους είχαν τα νοσοκομεία.