Τον περιορισμό των κόκκινων δανείων της επιτυγχάνοντας για εννέα συνεχόμενα τρίμηνα την απομοίωσή τους σημείωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό ανακοίνωσε χθες η διοίκηση της τράπεζας παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της για το 2017.
Τη χρονιά που πέρασε η τράπεζα πέτυχε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά 3 δισ. ευρώ και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) κατά 3,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση υπερβαίνοντας τους στόχους.
Μάλιστα οι δείκτες κάλυψης ενισχύθηκαν στο 52% για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και κατά 83%  για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Παράλληλα σημαντική ήταν και η βελτίωση της ρευστότητας της τράπεζας  με αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 2,7 δισ. ευρώ στα 42,7 δισ. ευρώ (αύξηση 4%), ενώ χαρακτηριστικά μεγέθη του 2017 ήταν η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 6% ετησίως, η βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52% και η επίτευξη κερδών προ φόρων & προβλέψεων αυξημένων κατά 8% ετησίως στην Ελλάδα.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου Πειραιώς Γεώργιος Χαντζηνικολάου, «η Τράπεζα Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικές θετικές αλλαγές στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, καθώς η νέα διοικητική ομάδα συνεχίζει να εξελίσσεται υλοποιώντας το στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας. Παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών μας στόχων.
Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να συνδράμει στην ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, ουσιαστικό παράγοντα για αειφόρο, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».
«Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να ενισχύσει τις προβλέψεις.
Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων και της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 βελτίωσε σημαντικά την κάλυψη των NPE/NPL και διευκολύνει την απομόχλευση του ενεργητικού και τη μείωση του κόστους κινδύνου από εδώ και στο εξής» επισήμανε και ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.