Στον δρόμο των παροχών συνεχίζει να κινείται η κυβέρνηση, ανοίγοντας αυτή τη φορά το πουγκί του Οίκου Ναύτου προκειμένου να χορηγήσει επίδομα Πάσχα αλλά και επίδομα Χριστουγέννων σε άνεργους ναυτικούς.
Κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Κουρουμπλή προβλέπει την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άνεργους ναυτικούς συνολικού κόστους 2,357 εκατ. ευρώ. Το επίδομα Πάσχα κυμαίνεται από 300 έως και 350 ευρώ, ενώ στην απόφαση προβλέπεται και η χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων τον ερχόμενο Δεκέμβριο, από 350 έως και 400 ευρώ ανά δικαιούχο, σε συνάρτηση με την οικογενειακή του κατάσταση.  Για τη χορήγηση του επιδόματος οι άνεργοι ναυτικοί θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά στον Οίκο Ναύτου και η πίστωσή του θα γίνει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έως τις 5 Απριλίου για το Πάσχα και έως τις 28 Δεκεμβρίου για τα Χριστούγεννα.
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος της παροχής για τις γιορτές του Πάσχα ορίζεται σε 300 ευρώ για τους άγαμους ναυτικούς και σε 350 ευρώ για έγγαμους και τους εξομοιουμένους με αυτούς ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα. Για τις γιορτές των Χριστουγέννων αντίστοιχα το επίδομα διαμορφώνεται σε 350 και 400 ευρώ. Στις βασικές προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε χρόνια, από την οποία δώδεκα μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 8η Απριλίου 2018, τριετία ή είκοσι τέσσερις μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 8η Απριλίου 2018, πενταετία. Θα πρέπει παράλληλα να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 8η Απριλίου 2018 χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα ημέρες και μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες (δηλαδή ανεργία από 8/4/2016 έως 8/3/2018). Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά και να έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την ημέρα της τελευταίας απόλυσης του ναυτικού και μετέπειτα.