Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) στην κοινοπραξία των εταιρειών South Europe Gateway Thessaloniki Limited. Οπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, το εφάπαξ τίμημα των 231,926 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε από την κοινοπραξία, η δε συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,1 δισ.
Οπως αναφέρει το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, εκτός από το προαναφερόμενο τίμημα η συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ την επόμενη επταετία και αναμενόμενα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου από τη σύμβαση παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ ΑΕ) συνολικού ύψους πλέον των 170 εκατ. ευρώ