«Εκρηξη» στη χρήση δεδομένων (data) περιαγωγής σημειώθηκε στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.
Συγκεκριμένα, ο όγκος των data που διακινήθηκε μέσω περιαγωγής στην ΕΕ μόνο στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2017 αυξήθηκε κατά 435% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 και διαμορφώθηκε σε 84 εκατ. GΒ!
Την εικόνα αυτή αποτυπώνει έκθεση του Σώματος των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (BEREC). Η έκθεση εξετάζει ειδικότερα την πορεία της χρήσης των δεδομένων εντός ΕΕ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, δηλαδή ένα τρίμηνο μετά την εφαρμογή του νέου κανονισμού Roam Like At Home (RLAH) για την κατάργηση των τελών περιαγωγής. «Η πορεία του πρώτου τριμήνου έπειτα από την εφαρμογή των νέων χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας στην ΕΕ δείχνει ότι η κατάργηση των τελών περιαγωγής αποτελεί μια σαφή επιτυχία όσον αφορά τον τελικό χρήστη» τόνισε ο πρόεδρος του BEREC Johannes Gungl.
Οι δηλώσεις τού επικεφαλής των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών Αρχών έγιναν στην πρόσφατη σύνοδο της Ολομέλειας του BEREC, που ενέκρινε και την τελευταία έκθεση σχετικά με την περιαγωγή στην ΕΕ. Η έκθεση διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι ενώ οι όγκοι των δεδομένων περιαγωγής διαφέρουν από χώρα σε χώρα της ΕΕ, καταγράφεται σαφής αύξηση της χρήσης data σε ολόκληρη την περιοχή στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου.
Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το 88% των ενεργών χρηστών κινητής τηλεφωνίας στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο επωφελούνται πλέον από το RLAH. Επιπλέον, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι χρεώσεις περιαγωγής χονδρικής ήταν πολύ χαμηλότερες από τα ανώτατα όρια τιμών που ορίστηκαν από την ΕΕ, τόσο για τα δεδομένα όσο και για τα φωνητικά μηνύματα και τα SMS. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι τιμές χονδρικής πώλησης ήταν ακόμη χαμηλότερες από το εκτιμώμενο ελάχιστο επίπεδο κόστους που είχαν υπολογίσει οι ρυθμιστικές Αρχές.
Αξιολόγηση Net Νeutrality.Το BEREC ενέκρινε, επίσης, την έναρξη μιας νέας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για την Ουδετερότητα Δικτύου (Net Νeutrality) που τέθηκαν σε ισχύ το 2016. Η δημόσια διαβούλευση θα βοηθήσει το BEREC να προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση για την πρώτη αναθεώρηση του σχετικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019. Με την Ουδετερότητα Δικτύου οι πάροχοι υπηρεσιών Internet και οι κυβερνήσεις που το ρυθμίζουν πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα το σύνολο των δεδομένων στο Διαδίκτυο και να μην εισάγουν διακρίσεις ή να χρεώνουν διαφορετικά ανάλογα με τον χρήστη, το περιεχόμενο, τον ιστότοπο, την πλατφόρμα, την εφαρμογή, το είδος του συνδεδεμένου εξοπλισμού ή τη μέθοδο επικοινωνίας.