Στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές και έργα περιβάλλοντος καθώς και στην αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού θα κατευθυνθούν τα αντληθέντα κεφάλαια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους έως 120 εκατ. ευρώ.
Ηδη ο όμιλος έχει καταθέσει ενημερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από τον χρόνο έγκρισης και τις συνθήκες της αγοράς εξαρτάται και ο χρόνος έκδοσης του ομολογιακού.   
Στις προτεραιότητες του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές και έργα περιβάλλοντος.
Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ακολουθεί την επιτυχημένη έκδοση του πρώτου στην Ελλάδα «πράσινου» ομολόγου που πραγματοποίησε το καλοκαίρι η θυγατρική του ομίλου ΤΕΡΝA Ενεργειακή ΑΕ, συγκεντρώνοντας 60 εκατ. ευρώ.
ΣΕ 16 ΧΩΡΕΣ. Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης επένδυσε 2 δισ. ευρώ και απασχολεί 5.000 εργαζομένους σε 16 χώρες. Οι δραστηριότητές του τον έχουν φέρει σε ηγετική θέση στους τομείς των υποδομών και παραχωρήσεων, των ιδιωτικών έργων, της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και θερμικές πηγές και έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στους τομείς των έργων περιβάλλοντος, των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Επιπλέον παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα παρά την πολυετή κρίση που έπληξε καίρια τη χώρα και δυσανάλογα πολλούς από τους βασικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται στα 1,8 δισ. ευρώ, χωρίς να συμπεριληφθούν οι νέες συμβάσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Ο όμιλος, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, αξιοποιεί την ηγετική θέση που έχει κατακτήσει στους τομείς των παραχωρήσεων (με πλειοψηφικές συμμετοχές στη Νέα Οδό – Ιόνια Οδό και την Κεντρική Οδό και συμμετοχή στην Ολυμπία Οδό), της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και της Ηρων) και των υποδομών (ΤΕΡΝΑ).
Οσον αφορά την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η εταιρεία καθίσταται στον μεγαλύτερο επενδυτή σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η τελευταία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ συνολικής ισχύος 1,2 GW.