Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Βank το 2017 καθώς διαμορφώθηκαν στα 89,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,5 εκατ. το 2016, ενώ συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 21,1 εκατ. Οπως ανακοινώθηκε, η τράπεζα τη χρονιά που πέρασε σημείωσε περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της καθώς πέτυχε μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 2,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και 1,8 δισ. ευρώ το δ" τρίμηνο 2017 ενώ προχώρησε ήδη σε σύναψη οριστικής συμφωνίας για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετουμένων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής συνολικού υπολοίπου 3,7 δισ. ευρώ.