Το ετήσιο ραντεβού των φορολογουμένων με την Εφορία ακόμα αργεί. Αναμένεται να κλειστεί μετά τις γιορτές του Πάσχα, αφού τότε εκτιμάται ότι θα ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet για να υποδεχθεί τις φορολογικές δηλώσεις περισσότερων από 6 εκατομμυρίων νοικοκυριών.
Οταν θα έρθει εκείνη η ώρα, πολλοί φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι δεν θα μπορέσουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση εάν δεν επισκεφθούν πρώτα την Εφορία τους. Και επειδή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, καλό είναι κάποιες διαδικασίες να γίνουν τώρα που είναι σχετικά νωρίς για να αποφύγετε τις ουρές και την ταλαιπωρία στην Εφορία.
Μεταξύ αυτών που θα πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά από την Εφορία είναι οι φορολογούμενοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, όσοι παντρεύτηκαν ή υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης το 2017, όσοι χώρισαν, οι επαγγελματίες που άλλαξαν διεύθυνση κατοικίας αλλά και οι φορολογούμενοι που δεν εισέπραξαν το 2017 ενοίκια από την εκμίσθωση των ακινήτων.
Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους αλλά και όσοι θα υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, όσοι παντρεύτηκαν θα πρέπει να δηλώσουν την έγγαμη σχέση, όσοι υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν για να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και να έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους, ενώ όσοι χώρισαν θα δηλώσουν τη διακοπή της έγγαμης σχέσης για να ακυρωθούν στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης τα στοιχεία της συζύγου ή του συζύγου.
Μια βόλτα από την Εφορία στην οποία ανήκουν απαιτείται και από τους φορολογουμένους που το 2017 δεν εισέπραξαν ενοίκια και θέλουν να αποφύγουν την πληρωμή φόρου.
Χορήγηση ΑΦΜ
Για τη χορήγηση ΑΦΜ απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι το δελτίο ταυτότητας. Για τα πρόσωπα που δεν έχουν ταυτότητα, όπως είναι οι ανήλικοι, απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης. Πιστοποιητικό γέννησης υποβάλλεται και για τους ανηλίκους υπηκοότητας αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. Για να αποκτήσουν οι αλλοδαποί ΑΦΜ θα πρέπει να προσκομίσουν στη ΔΟΥ αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας για πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και διαβατηρίου σε ισχύ για τους υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν είναι κάτοικοι Ελλάδας. Στην περίπτωση που τα στοιχεία τους δεν αναγράφονται σε αυτό με λατινικούς χαρακτήρες, κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, μεταφρασμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Εφόσον οι αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών, είναι κάτοικοι Ελλάδας προσκομίζεται επιπλέον και η άδεια διαμονής τους σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Οσοι παντρεύτηκαν ή χώρισαν το 2017 πρέπει να επισκεφθούν την Εφορία και να την ενημερώσουν. Το νέο ζευγάρι για να υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση πρέπει να δηλώσει τον γάμο και να υποβάλει τη Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων. Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων, π.χ. χωριστή στέγη, που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση μισθωτηρίου, λογαριασμών ΔΕΗ κ.λπ. Εάν ο ευρισκόμενος σε διάσταση φιλοξενείται, μπορεί να χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό την αντίστοιχη αναγραφή στην προσωπική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε δικαιολογητικό που μπορεί να αποδείξει τη χωριστή διαβίωση, το οποίο ως πραγματικό γεγονός κρίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ.