Μείωση των προστίμων για την αδήλωτη εργασία προωθεί το υπουργείο Εργασίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει πρόταση, βάσει της οποίας εφόσον η επιχείρηση που βρέθηκε με αδήλωτο εργαζόμενο προχωρήσει στην πρόσληψή του με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο θα μειώνεται σημαντικά, έως 50%. Πέρα από το πρόστιμο, βέβαια, η επιχείρηση θα έχει την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του εργαζομένου. Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές θα γίνονται αυστηρότερες, ενώ ήδη με τον νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, προβλέπεται ακόμη και η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.
Σήμερα το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία και για τη μη αναγραφή του ονόματος στον πίνακα προσωπικού είναι 10.549,44 ευρώ για υπάλληλο άνω των 25 ετών, 9.197,10 ευρώ για υπάλληλο κάτω των 25 ετών. Αντίστοιχα για εργατοτεχνίτη άνω των 25 ετών είναι 10.550,54 ευρώ και 9.200,49 ευρώ για εργατοτεχνίτη κάτω των 25 ετών. Το πρόστιμο αυτό είναι σταθερό και δεν έχει αυξομειώσεις.
Τονίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Αρτεμις τον Φεβρουάριο του 2013 η αδήλωτη εργασία ήταν στο 40,47%, ενώ τον Αύγουστο του 2014 υποχώρησε στο 12%! Εκτοτε, στα επόμενα τρία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας μειώθηκε μόλις κατά 1,7%!