Αύξηση της τάξης του 26% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου SUNLIGHT για το 2017 και διαμορφώθηκε στα 194,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας επίσης αύξηση 26% σε σχέση με το 2016. Μάλιστα και τη χρονιά που πέρασε ο όμιλος συνέχισε το επενδυτικό του πρόγραμμα επιτυγχάνοντας αύξηση της δυναμικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής, και ενίσχυση της ανταγωνιστικής του θέση στις ξένες αγορές.
Το 2017, η Συστήματα SUNLIGHT ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου Olympia, ενίσχυσε περαιτέρω τη στρατηγική της εξωστρέφειας που εφαρμόζει διευρύνοντας τη γεωγραφική διασπορά της πελατειακής της βάσης κι αυξάνοντας σημαντικά τα μερίδια και τον όγκο των πωλήσεών της στις μπαταρίες βιομηχανικών εφαρμογών. Πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών της εταιρείας πραγματοποιείται στο εξωτερικό και κυρίως σε χώρες της ΕΕ, με τον στρατηγικό σχεδιασμό του να περιλαμβάνει και διείσδυση σε νέες γεωγραφικές και προϊοντικές αγορές. Σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά της θυγατρικής του Ομίλου SUNLIGHT RECYCLING. Εχοντας αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα και εξορθολογίζοντας το μείγμα πρώτων υλών της, βελτίωσε τους παραγωγικούς της δείκτες και κατ" επέκταση τη λειτουργική της κερδοφορία. Μάλιστα στον δεύτερο χρόνο πλήρους λειτουργίας της, η μονάδα ανακύκλωσης της SUNLIGHT RECYCLING στην Κομοτηνή εξασφαλίζει άνω του 50% των αναγκών σε μόλυβδο του εργοστασίου παραγωγής μπαταριών. Μείωση εμφάνισε την χρονιά που πέρασε ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 67,1 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. το 2016