Απέρριψε η κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας την αίτηση για πώληση της Banca Romaneasca (BROM), θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, στην ουγγρική OTPBank Romania. Η συμφωνία προέβλεπε την πώληση του 99,28% του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η Εθνική. Οπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της θυγατρικής της στη Ρουμανία. «Η Εθνική συνεχίζει να επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της, διατηρώντας τα επίπεδα κερδοφορίας της και την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και προσθέτει ότι διερευνά τις διάφορες στρατηγικές επιλογές για τις δραστηριότητές της στη Ρουμανία στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης».