Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος για «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης» στην Ανεξάρτηση Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών του εξωτερικού εμπορίου, προβλέπει τροπολογία η οποία κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Με τις διατάξεις ορίζεται ότι μέσω της Ενιαίας Θυρίδας θα διενεργείται η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση όλων των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών, πιστοποιητικών και εγκρίσεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων (τελωνειακές και προτελωνειακές διαδικασίες).