Στην υπογραφή δανειακής σύμβασης προχώρησαν χθες η θυγατρική της ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση της επέκτασης του δικτύου σε 18 πόλεις της Ελλάδας. Το ύψος της δανειοδότησης ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, το συγκεκριμένο ποσό αφορά στη χρηματοδότηση έργων για την ανάπτυξη των δικτύων στις Περιφέρειες Κεντρικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Ο όμιλος της ΔΕΠΑ, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Τζώρτζης, στην οικονομική χρήση 2017 παρουσίασε κύκλο εργασιών 1,142 δισ. ευρώ και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων €260 εκατ.