Ενα πρωτοποριακό έργο που βασίζεται στην ενεργειακή αξιοποίηση του Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνου και συνδυάζει την παραγωγή καθαρής ενέργειας προωθείται στην Κρήτη.
Πρόκειται για τον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου, ο οποίος στηρίζεται στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και προέκυψε από τη συνεργασία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Το έργο, το οποίο αποτελεί επένδυση ιδιαίτερης σημασίας, είναι συνδυασμός αιολικού πάρκου που βρίσκεται στη Σητεία, εγκατεστημένης ισχύος 89,1 MW, υδροηλεκτρικού 75 MW και συγκροτήματος αντλιών δυναμικότητας 140 ΜW. Ο συνδυασμός αυτός εξασφαλίζει ποιοτικά και με ασφάλεια εγγυημένη ισχύ 50 ΜW στο σύστημα της Κρήτης.
Η τροφοδοσία των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται αποκλειστικά από το αιολικό πάρκο, χωρίς καμία απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο και το έργο θα ενισχύει τη σταθερότητα του δικτύου, τόσο στην παρούσα φάση όσο και μετά τη διασύνδεση, παρέχοντας υψηλής ποιότητας επικουρικές υπηρεσίες και δυνατότητα μαζικής αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας.
Βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνικό μέρισμα

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή επενδύει στη δημιουργία του Σταθμού Αμαρίου Κρήτης συνολικά 280 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια μεγάλης σημασίας υβριδική επένδυση για την τοπική κοινωνία, που θα ενισχύσει την απασχόληση και ιδιαίτερα το επιστημονικό δυναμικό του νησιού, καθώς θα δημιουργήσει περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας κατά την υλοποίησή της και τουλάχιστον 50 μόνιμες κατά την περίοδο της λειτουργίας της. Η ολοκλήρωσή του θα επιφέρει μια σειρά από συνοδευτικά οφέλη, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για την Κρήτη συνολικά, καθώς η εγχώρια προστιθέμενη αξία του αναμένεται να φθάσει τα 170 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου θα έχει τη δική του συμβολή και συνδρομή στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Δημιουργώντας κοινωνικό μέρισμα θα αποδίδει στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για 25 χρόνια ετήσια έσοδα 4,6 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο κάθε καταναλωτής να πληρώνει μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος με επωφελούμενες περιοχές τους Δήμους Σητείας, Ρεθύμνου, Αμαρίου, καθώς και τις τοπικές Κοινότητες Κατσιδονίου, Σταυρωμένου, Μαρωνίας, Καρυδίου, Ζάκρου, Χανδρά, Παντανάσσης, Χαρκίων και Αρκαδίου.
Η καθαρή ενέργεια που θα παράγει ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου δεν αποσκοπεί μόνο στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της περιοχής, αλλά θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, δημιουργώντας ενεργειακά αποθέματα για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας εξασφαλίζοντας, επίσης, φθηνό ρεύμα.
Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα και κυρίαρχη ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, αποτελεί μεγάλη πρόκληση και μια ευκαιρία να αντιμετωπιστεί η παραγωγική, οικονομική και αναπτυξιακή υστέρηση του τόπου.
Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα

Ο συνδυασμός παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας μέσω υβριδικών σταθμών σαν κι αυτόν στο Αμάρι προσφέρει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και σε συνδυασμό και με άλλες τεχνικές αποθήκευσης, όπως οι αντλησοταμιεύσεις, μπορούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε φυσική «μπαταρία» του ευρωπαϊκού Νότου.
Ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου επενδύοντας στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης συνδυάζει την παραγωγή αιολικής ενέργειας με την αποθήκευσή της, μέσω άντλησης και ταμίευσης, και ταυτόχρονα βρίσκεται σε αρμονία με τον Ενεργειακό Στρατηγικό Σχεδιασμό της Κρήτης, όπως τον εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό της Περιφέρειας.
Μάλιστα από τη μελέτη προσομοίωσης που εκπονήθηκε για το συγκεκριμένο έργο προέκυψε πως ο συνδυασμός αιολικών πάρκων και αντλησιοταμίευσης αποτελεί την πλέον υποσχόμενη λύση για την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της Κρήτης με τρόπο οικονομικά ανταγωνιστικό και φιλικά περιβαλλοντικό.