Μέχρι και σήμερα και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για την εφαρμογή σύγχρονων μορφών αξιολόγησης στην εκπαίδευση, στη χώρα μας εξακολουθεί να επικρατεί η παραδοσιακή πρακτική για την αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών, η οποία περιορίζεται στην τελική αριθμητική. Η περιγραφική αντίθετα αξιολόγηση, που για αυτή τη χρονιά δοκιμάζεται πιλοτικά σε 75 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εφαρμοστεί στο ελληνικό σχολείο ένα σύγχρονο εναλλακτικό και οργανωμένο πλαίσιο αξιολόγησης. Βασική παραδοχή αυτής της εναλλακτικής προσέγγισης είναι ότι κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια ακολουθούν διαφορετική μαθησιακή πορεία ανάλογα με τις εμπειρίες του/της, τα ενδιαφέροντά του/της αλλά και τον τρόπο ή τον ρυθμό με τον οποίο μαθαίνουν. Επομένως, κατά την αξιολόγησή τους είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη η μοναδικότητα και η δυναμική τους στην προοπτική της βελτίωσής τους. Σε μια τέτοια ποιοτική αποτίμηση οι εκπαιδευτικοί δεν εστιάζουν μόνο στο αποτέλεσμα αλλά αντίθετα λαμβάνοντας υπόψη και τη συνολική στάση των μαθητών/μαθητριών δίνουν έμφαση στην ίδια τη διαδικασία και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση, ώστε η διαδικασία να αποκτήσει νόημα για τους μαθητές/μαθήτριες, αυξάνοντας τις ευκαιρίες αλλά και το ενδιαφέρον τους να βελτιωθούν. Σε ένα τέτοιο λοιπόν πλαίσιο η αξιολόγηση αφενός ανατροφοδοτεί τη διαδικασία της διδασκαλίας και αφετέρου πληροφορεί τους μαθητές και τις μαθήτριες για τα μαθησιακά αποτελέσματα στην προοπτική της υποστήριξης της περαιτέρω ανάπτυξής τους.
Ο Βασίλης Τσάφος είναι αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από